O firmie

JANUSZ ZĄBER

Radca prawny

AGNIESZKA BRODOWICZ

Adwokat

Kancelaria Prawnicza A. Brodowicz, J. Ząber & Wspólnicy sp. k.
specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, tj. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek komandytowych, stowarzyszeń, fundacji oraz Klientów indywidualnych.

Gwarancją profesjonalnej obsługi oferowanej przez Kancelarię jest zespół prawników posiadających szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług dla podmiotów gospodarczych oraz Klientów indywidualnych, a także w reprezentowaniu interesów Mocodawców przed Sądami oraz organami administracji na każdym szczeblu.

Aktualności

Tarcza Prawna

18/02/2021

Pierwsze dni stycznia 2021 roku, kolejnego okresu zmagań z pandemią koronawirusa, przyniosły kolejne wieści dotyczące programu zmian prawa pod postacią tarczy. Nie mowa tu jednak o rozwiązaniach dotyczących pomocy gospodarczej dla przedsiębiorców, a tarczy prawnej, czyli zespołu zmian mających na celu cyfryzacje i uproszczenie procedur, a także usuniecie dotychczasowych ograniczeń administracyjnych. Zgodnie z zarządzeniem Rady Ministrów powołany zespół do spraw likwidowania barier administracyjnych i prawnych ma czas do końca marca, aby przedstawić założenia dotyczące m.in.: możliwości szybszego załatwiania spraw zastosowania prostszych […]

Cały artykuł

Nowelizacja ustawy o rzemiośle

17/02/2021

Początek 2021 roku przyniósł nowelizację ustawy o rzemiośle.  Konieczność zmiany przepisów wynikała z potrzeby dostosowania pojęć rzemiosła i rzemieślnika do obecnego systemu społeczno-gospodarczego. Wśród najważniejszych zmian warto wyróżnić: znowelizowanie definicji rzemiosła i rzemieślnika umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej nie tylko w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, ale również w formie spółek upowszechnienie kwestii związanych ze kształceniem rzemieślniczym wyróżnienie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej danych dotyczących kwalifikacji potwierdzonych przez izbę rzemieślniczą Należy zaznaczyć, iż warunkiem założenia spółki przez rzemieślników będzie posiadanie przez wszystkich zrzeszonych […]

Cały artykuł

Znaczny wzrost liczby spraw urzędowych załatwianych online

15/02/2021

Okres pandemii koronawirusa spowodował znaczne ograniczenia społeczno-gospodarcze, które być może już na zawsze zmieniły dotychczasowe przyzwyczajenia i procedury. Restrykcje spowodowały znaczące ograniczenie działalności niektórych branż gospodarczych, zwłaszcza tych związanych z usługami. Wedle statystyk przedstawionych przez portal biznes.gov.pl pandemia koronawirusa spowodowała, iż liczba spraw załatwianych przez przedsiębiorców drogą elektroniczną znacząco wzrosła,  począwszy od blisko 85 tysięcy spraw załatwianych tą drogą w roku 2019 do 355 tysięcy wniosków, które wpłynęły do urzędów w roku 2020. Warto przede wszystkim zwrócić […]

Cały artykuł

Dalsze wsparcie przedsiębiorców

12/02/2021

Zgodnie z informacją Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, 19 stycznia bieżącego roku Rada Ministrów rozporządzeniem zadecydowała w przedmiocie kontynuowania wsparcia przedsiębiorców, których działalność została prawnie ograniczona wskutek sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią koronawirusa. Pomoc będzie przedłużona przede wszystkim dla branż związanych z hotelarstwem oraz turystyką. W rozporządzeniu przewidziano cztery główne rodzaje wsparcia: Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi Możliwość otrzymania świadczenia postojowego Możliwość otrzymania jednorazowej dotacji Pomoc w formie dofinansowania wynagrodzenia pracowników Warto […]

Cały artykuł

Rozszerzenie Tarczy Finansowej

10/02/2021

W pierwszych dniach lutego poinformowano, iż Rada Ministrów uchwaliła rozszerzenie Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju, które zakłada pomoc dla kolejnych branż gospodarki dotkniętych ograniczeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa. Wedle rządowej uchwały wsparcie trafi do przedsiębiorców, którzy zajmują się m.in: Handlem odzieżą i obuwiem Prowadzeniem klubów sportowych Nauką języków obcych Produkcją filmów oraz programów telewizyjnych Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii rządowa pomoc ma wynieść 750 milionów złotych i wspomóc blisko 5 tysięcy więcej firm […]

Cały artykuł

Zmiany w ograniczeniach gospodarczych

08/02/2021

Zgodnie z rządowymi zapowiedziami, począwszy od 12 lutego, zmianie ulegną dotychczasowe obostrzenia związane z funkcjonowaniem części przedsiębiorstw. Wśród zapowiadanych zmian warto wyróżnić: zapowiedź otwarcia hoteli i placówek noclegowych do połowy obłożenia miejsc noclegowych. Należy wskazać, iż obiekty będą musiały przestrzegać rygoru sanitarnego, a kwestie gastronomiczne zostaną ograniczone do przekazywania posiłków bezpośrednio do pokojów hotelowych zapowiedź ponownego udostępnienia placówek kulturalnych, w tym m.in. teatrów, kin, oper, które podobnie jak hotele, będą mogły zapewnić jedynie połowę dostępnych miejsc […]

Cały artykuł

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło

29/01/2021

Od 1 stycznia 2021 roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy zgłosić fakt zawarcia niemal każdej umowy o dzieło. Obowiązek ten wynika z wprowadzonych w życie przepisów tarczy antykryzysowej, która prócz pomocy, nałożyła również nowe obowiązki na przedsiębiorców. Należy zwrócić uwagę, iż z obowiązku zgłoszenia umów o dzieło do ZUS zostały wyłączone umowy, które zostały zawarte z: własnym pracownikiem innym podmiotem niż pracodawca, jednakże usługi umowy są wykonywane na jego rzecz osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie określonym w umowie o dzieło Fakt […]

Cały artykuł

Kasy fiskalne online już od 2021 roku

29/12/2020

Początek 2021 roku przyniesie wiążące zmiany dla przedsiębiorców z niektórych branż, które są związane z nowymi przepisami wprowadzającymi tzw. kasy fiskalne online, czyli urządzenia łączące się bezpośrednio z Centralnym Repozytorium Kas, zarządzanym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rozwiązanie to spowoduje, iż resort finansów publicznych będzie miał stałą informację dotyczącą sprzedaży. Warto zaznaczyć, iż część branż obowiązana jest dostosować się do nowych przepisów już w ciągu niespełna dwóch tygodni, albowiem od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy, których działalność związana jest […]

Cały artykuł

Krajowy System e-Faktur

28/12/2020

Wedle planów przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, już w najbliższych latach czekać nas może znacząca zmiana dla podatników. Mowa o nowym rozwiązaniu, które zakłada umożliwienie podatnikom wystawiania i otrzymywania faktur poprzez system resortu finansów publicznych, który będzie nazywany Krajowym Systemem e-Faktur Nowy system ma usprawnić wystawianie faktur, jak również wyeliminować większość błędów związanych z rozliczaniem VAT. Dodatkowo KSeF będzie archiwizował wystawione i otrzymane faktury, zatem rozwiąże problem związany z możliwością zagubienia wystawionego dokumentu. Nie sposób również ukryć, że nowy system […]

Cały artykuł

Rozwiązania dla mikrofirm w Tarczy Finansowej PFR 2.0

28/12/2020

Zgodnie z listopadowymi zapowiedziami Polskiego Funduszu Rozwoju, już w styczniu 2021 roku rozpocznie się druga edycja programu, który wobec poważnych wyzwań i ograniczeń gospodarczych ostatnich miesięcy, wspierał subwencjami finansowymi polskich przedsiębiorców. Wśród beneficjentów akcji znajdowały się również najmniejsze przedsiębiorstwa, czyli takie, w których pracuje co najwyżej 9 zatrudnionych. Nowe rozwiązania dla mikroprzedsiębiorców zakładają subwencje finansowe w kwotach 18 tysięcy złotych bądź 36 tysięcy złotych. Maksymalna kwota finansowania ma wynieść 324 tysiące złotych. Należy zaznaczyć, […]

Cały artykuł

Tarcza antykryzysowa 6.0

27/12/2020

19 grudnia w życie weszła część zapisów nowej tarczy antykryzysowej, która została przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Kolejna forma pomocy dla przedsiębiorców stała się częścią polskiego porządku prawnego po zaakceptowaniu przez posłów poprawek Senatu. Przypomnijmy najnowsze propozycje resortu. Do najważniejszych form pomocy, które zostały zaproponowane polskim przedsiębiorcom z pewnością należy wyróżnić: Zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 r. Możliwość otrzymania świadczenia postojowego w kwocie 2080 zł Finansowe wsparcie dla przedsiębiorców w kwocie 2 tysięcy złotych za każde miejsce pracy […]

Cały artykuł

Plan dla Pracy i Rozwoju

27/12/2020

Ostatniego dnia listopada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, w osobie ministra Jarosława Gowina, przedstawiło założenia nowego programu przygotowanego przez resort, czyli Planu dla Pracy i Rozwoju. Przygotowany przez ministerstwo program zawiera szereg rozwiązań, opierając się na trzech podstawowych filarach: Bezpośrednia pomoc, na którą składają się programy tarcz branżowych, zwolnienia ze składek ZUS czy świadczeń postojowych; Nowy kierunek, który ma być wsparciem dla zwolnionych pracowników i przedsiębiorców mających trudności z dostosowaniem się do rynku. Założenia tego filaru będą realizowane poprzez utworzenie dedykowanych […]

Cały artykuł

Tarcza dla Rozwoju

20/11/2020

Trudny czas pandemii koronawirusa i związane z nią restrykcje społeczno-gospodarcze z pewnością dotkliwie wpłynęły na całą polską gospodarkę, a szczególnie na branże dotknięte ograniczeniami. Szansą dla przedsiębiorców bez wątpienia będzie Tarcza dla Rozwoju, przedstawiona przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Wśród najważniejszych punktów programu należy wyróżnić: Możliwość umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Opcja ta zostanie zaproponowana przedsiębiorcom, których przedsiębiorstwa skorzystały z programu PFR, jednak branże ich działalności wciąż są objęte restrykcjami ograniczającymi funkcjonowanie. Przedłużenie terminu programu Tarczy […]

Cały artykuł

Polska Strefa Inwestycji w dobie koronawirusa

18/11/2020

Powstała w 2018 roku Polska Strefa Inwestycji już od dwóch lat czynnie wspiera przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło wykaz zmian, które obejmują zagadnienia Polskiej Strefy Inwestycji w wyjątkowym dla gospodarki okresie, jakim niewątpliwie jest obecny stan spowodowany zagrożeniem epidemiologicznym związanym z pandemią COVID-19. Do najważniejszych zmian przedstawionych przez resort niewątpliwie należą: Przedłużenie okresu wsparcia dla przedsiębiorców odnoszące się do inwestycji realizowanych częściowo w specjalnych strefach ekonomicznych. Zaproponowanie opcji zaliczenia leasingu w kwalifikowane koszty […]

Cały artykuł

Listopadowe obostrzenia dla przedsiębiorców

17/11/2020

Kolejny miesiąc ogólnoświatowych zmagań z pandemią koronawirusa przyniósł kolejne restrykcje, które zostały przed kilkoma dniami wprowadzone przez polski rząd. Przyjrzyjmy się najnowszym zmianom, które dotyczą przedsiębiorców. Wskazać należy, iż od 24 października całe terytorium Polski zostało uznane za tzw. strefę czerwoną, co powoduje, iż na podstawie najnowszych obostrzeń wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, będą zobowiązani m.in. do: ograniczenia działalności lokali gastronomicznych jedynie do możliwej sprzedaży na wynoś bądź poprzez dowóz zaprzestania działalności handlowej lub usługowej na tzw. […]

Cały artykuł

Usługi

W ramach prowadzonej działalności oferujemy Państwu kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, a także Klientów indywidualnych.

Specjalizujemy się w doradztwie i pomocy prawnej w zakresie:

Restrukturyzacje, upadłości i likwidacje przedsiębiorstw

Podatki w przedsiębiorstwach

Prawo administracyjne w procesach budowlanych

Prawo pracy w przedsiębiorstwach

Umowy, zobowiązania i prawo cywilne w przedsiębiorstwach

Obsługa korporacyjna przedsiębiorstw i przekształcenia

Karno-skarbowe aspekty działalności gospodarczej

Zamówienia publiczne

Rekrutacja

Jeśli masz jasno sprecyzowaną wizję własnego rozwoju zawodowego oraz ugruntowaną specjalizację jak również lubisz wyzwania dołącz do naszego zespołu. Kancelaria zaprasza do współpracy radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych specjalizujących się w poniższych dziedzinach prawa:
Prawo cywilne materialne oraz procesowe
Prawo administracyjne materialne i procesowe jak również aspekty prawne gospodarki ściekami czy gospodarki komunalnej
Prawo podatkowe, prawo celne, prawo bankowe, prawo dewizowe w zakresie zarówno prawa materialnego jak i postępowania
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo publiczne gospodarcze
Prawo gospodarcze i handlowe
Prawo rodzinne
Prawo karne skarbowe
Prawo karne gospodarcze

Zainteresowanych podjęciem współpracy uprzejmie prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: rekrutacja@kancelaria-bzw.pl

KONTAKT

NASZE MIEJSCE W KRAKOWIE

UL. BATOREGO 4/4
31-135 KRAKÓW
+48 12 630 98 98
+48 12 630 98 98
info@kancelaria-bzw.pl

NASZE MIEJSCE W WARSZAWIE

ALEJE JEROZOLIMSKIE 65/79
LOK. 17.21
(HOTEL MARRIOT)
00-697 WARSZAWA

+48 669 031 121
+48 12 630 98 98
info@kancelaria-bzw.pl

DANE SPÓŁKI:


NIP 6762354716 REGON 120513755

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NR.: KRS 0000285122