O firmie

JANUSZ ZĄBER

Radca prawny

AGNIESZKA BRODOWICZ

Adwokat

Kancelaria Prawnicza A. Brodowicz, J. Ząber & Wspólnicy sp. k.
specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, tj. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek komandytowych, stowarzyszeń, fundacji oraz Klientów indywidualnych.

Gwarancją profesjonalnej obsługi oferowanej przez Kancelarię jest zespół prawników posiadających szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług dla podmiotów gospodarczych oraz Klientów indywidualnych, a także w reprezentowaniu interesów Mocodawców przed Sądami oraz organami administracji na każdym szczeblu.

Aktualności

Tarcza dla Rozwoju

20/11/2020

Trudny czas pandemii koronawirusa i związane z nią restrykcje społeczno-gospodarcze z pewnością dotkliwie wpłynęły na całą polską gospodarkę, a szczególnie na branże dotknięte ograniczeniami. Szansą dla przedsiębiorców bez wątpienia będzie Tarcza dla Rozwoju, przedstawiona przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Wśród najważniejszych punktów programu należy wyróżnić: Możliwość umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Opcja ta zostanie zaproponowana przedsiębiorcom, których przedsiębiorstwa skorzystały z programu PFR, jednak branże ich działalności wciąż są objęte restrykcjami ograniczającymi funkcjonowanie. Przedłużenie terminu programu Tarczy […]

Cały artykuł

Polska Strefa Inwestycji w dobie koronawirusa

18/11/2020

Powstała w 2018 roku Polska Strefa Inwestycji już od dwóch lat czynnie wspiera przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło wykaz zmian, które obejmują zagadnienia Polskiej Strefy Inwestycji w wyjątkowym dla gospodarki okresie, jakim niewątpliwie jest obecny stan spowodowany zagrożeniem epidemiologicznym związanym z pandemią COVID-19. Do najważniejszych zmian przedstawionych przez resort niewątpliwie należą: Przedłużenie okresu wsparcia dla przedsiębiorców odnoszące się do inwestycji realizowanych częściowo w specjalnych strefach ekonomicznych. Zaproponowanie opcji zaliczenia leasingu w kwalifikowane koszty […]

Cały artykuł

Listopadowe obostrzenia dla przedsiębiorców

17/11/2020

Kolejny miesiąc ogólnoświatowych zmagań z pandemią koronawirusa przyniósł kolejne restrykcje, które zostały przed kilkoma dniami wprowadzone przez polski rząd. Przyjrzyjmy się najnowszym zmianom, które dotyczą przedsiębiorców. Wskazać należy, iż od 24 października całe terytorium Polski zostało uznane za tzw. strefę czerwoną, co powoduje, iż na podstawie najnowszych obostrzeń wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, będą zobowiązani m.in. do: ograniczenia działalności lokali gastronomicznych jedynie do możliwej sprzedaży na wynoś bądź poprzez dowóz zaprzestania działalności handlowej lub usługowej na tzw. […]

Cały artykuł

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

12/11/2020

28 października bieżącego roku Ministerstwo Finansów poinformowało o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która wprowadzi nowe zasady monitorowania wyrobów akcyzowych. Przedstawiamy najważniejsze założenia projektu. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów głównym zadaniem ustawy jest uproszczenie obecnych regulacji monitorowania dostaw zwolnionych od akcyzy. utworzenie elektronicznej rejestracji podmiotów, która ma mieć centralny charakter objecie monitoringiem przemieszczeń importowanych i eksportowanych wyrobów akcyzowych (również tych eksportowanych poza obszar celny Unii Europejskiej), jak również regulację zasad monitorowania wyrobów przy systemie […]

Cały artykuł

Kolejny etap cyfryzacji planowania przestrzennego

09/11/2020

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii swoje funkcjonowanie rozpoczął serwis przeznaczony zagadnieniu cyfryzacji planowania przestrzennego. Zadaniem portalu ma być zapewnienie każdemu użytkownikowi swobodnej informacji i dostępu do narzędzi związanych z cyfryzacją, co ma ułatwić pogrupowanie zagadnień wedle danych kategorii tematycznych, jak choćby tych związanych ze standaryzacją (tematami przedstawiającymi obecne i planowane przepisy) czy harmonizacją INSPIRE. Wartym zaznaczenia jest, że serwis ma być również dostosowany do przekierowywania na portale innych organów związanych z tematyką cyfryzacji planowania przestrzennego, zatem poprzez korzystanie […]

Cały artykuł

Ustawa o pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

04/11/2020

Pandemia koronawirusa i związane z nią skutki gospodarcze, dotykające przedsiębiorców już od kilku miesięcy, przyczyniają się do coraz to nowych zmian w polskim prawie, w tym również opracowywania projektów akt prawnych mających przynieść wsparcie dla poszczególnych branż gospodarki. Warto przy tej okazji zwrócić również uwagę na uchwaloną w lipcu bieżącego roku ustawę o pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, zwaną również Polityką Nowej Szansy, nad którą rząd prowadził pracę od 5 lat, jednak dopiero widmo pandemii spowodowało, że ustawa przeszła proces legislacyjny […]

Cały artykuł

Pierwsze podsumowanie Tarczy Turystycznej

03/11/2020

15 października weszła w życie nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych i niektórych innych ustaw, która wprowadziła przepisy nazwane powszechnie Tarczą dla Turystyki.  Zobaczmy jak założenia nowelizacji sprawdziły się po dwóch tygodniach od uchwalenia. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii od 15 października Zakład Ubezpieczeń Społecznych umorzył  składki przedstawicieli branży turystycznej opiewające na 23 miliony złotych. Wypłacono także świadczenia postojowe, których wysokość przekracza […]

Cały artykuł

Założenia nowej tarczy branżowej

02/11/2020

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii poinformowało o kolejnym projekcie tarczy antykryzysowej przeznaczonej dla danego sektora gospodarczego. Tym razem zapowiedziany pakiet pomocowy ma objąć prowadzących przedsiębiorstwa m.in. z branży gastronomicznej, weselnej czy fitness. Przedstawiamy najważniejsze założenia projektu. W ramach nowej tarczy branżowej zaproponowano m.in: zwolnienie ze składek ZUS – zwolnienie obejmuje brak obowiązku zapłaty składek za listopad 2020 roku świadczenia postojowe – mające jednorazowy charakter, skierowane do przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność określonego rodzaju na dzień 30 września br. zawieszenie opłaty […]

Cały artykuł

Akces Polski do Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego

23/10/2020

21 października Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, zgodnie z oświadczeniem wicepremiera Jarosława Gowina, poinformowało, iż Polska przystąpi do Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego, czyli wspólnej inicjatywy państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Europejskiego Banku Inwestycyjnego, która ma na celu udzielenie pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom w obliczu zagrożenia wynikającego z sytuacji epidemiologicznej całej Europy związanej z pandemią koronawirusa. Zgodnie z zapowiedziami polscy przedsiębiorcy będą mogli liczyć na pomoc finansową wynoszącą co najmniej 20 miliardów złotych, która będzie udzielana przez kolejne 3 lata. Pomoc będzie udzielana […]

Cały artykuł

Nowe restrykcje koronawirusowe dla przedsiębiorców

23/10/2020

Kolejny tydzień października przyniósł kolejne ograniczenia związane z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa. Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez premiera Mateusza Morawieckiego od 17 października obowiązują nowe restrykcje, które wpływają również na działalnie polskich przedsiębiorców. Przypominamy  najważniejsze wymogi do których powinni oni się dostosować organizacja kongresów i targów – w strefie żółtej organizacja tychże wydarzeń jest możliwa jedynie online, zaś w strefie czerwonej jest ona zakazana działania lokali gastronomicznych – przedsiębiorcy prowadzący restauracje, bary i puby powinni zwrócić uwagę na ograniczenia […]

Cały artykuł

Opodatkowanie CIT spółek komandytowych – analiza projektu ustawy

20/10/2020

Od 16.09.2020 roku dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Jego treść jest szczególnie istotna z punktu widzenia tych wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność w ramach spółek komandytowych. Zgodnie z założeniami udostępnionego projektu potwierdzony został zamysł Ministerstwa Finansów co do opodatkowania CIT spółek komandytowych. W dalszej […]

Cały artykuł

Kolejny etap cyfryzacji budownictwa

18/10/2020

W sierpniu 2020 roku Ministerstwo Rozwoju zapoczątkowało cyfryzację procesu inwestycyjno-budowlanego, która ma doprowadzić do znacznego uproszczenia procesu wypełniania wniosków i pozwoleń o budowę. 31 października w życie wejdą nowe przepisy w tym zakresie. Nowe regulacje umożliwią łatwiejszy dostęp do danych planistycznych za pomocą środków elektronicznych. Wedle danych przedstawionych przez połączony resort Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dzięki zmianom uporządkowany zostanie proces cyfryzacji dokumentów planistycznych. Dodatkowo, jeszcze w tym roku, wprowadzony ma zostać rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane. Rejestr ten będzie dostępny […]

Cały artykuł

Kiedy ni emożna zastosować 9% stawki CIT u podatnika

17/10/2020

Ustawa CIT wskazuje na okoliczności, które w sposób definitywny wyłączają możliwość skorzystania z niższej stawki podatkowej. Jak można przeczytać w art. 19 ust. 1a ustawy podatnik, który został utworzony: w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie […]

Cały artykuł

Założenia tarczy turystycznej

17/10/2020

15 października bieżącego roku weszła w życie tzw. Tarcza Turystyczna, która stanowi piąty etap związany z rządową pomocą dla przedsiębiorców, których obroty zostały poważnie uszczuplone przez pandemię koronawirusa i ograniczenia z nią związane. Poświęcony przedstawicielom branż turystycznej, estradowej oraz wystawienniczej program zakłada m.in. zwolnienia ze składek ZUS za okres letni tj. uwzględniając lipiec, sierpień oraz wrzesień. Aby starać się o zwolnienie należy zaświadczyć prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 r, a także wykazać przynajmniej 75 %  spadek przychodów względem ubiegłego roku. świadczenia […]

Cały artykuł

Nowelizacja prawa budowlanego

09/10/2020

19 września bieżącego roku weszła w życie nowelizacja przepisów prawa budowlanego, która wpływa zarówno na życie zwykłych obywateli, jak i przedsiębiorców. Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Rozwoju obejmują m.in. znaczne uproszczenie procedur poprzez zmniejszenie formalności urzędowych, związanych chociażby z etapem starania się o pozwolenie na budowę. zlikwidowanie przepisów dotyczących obowiązku pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia biletomatów, automatów czy paczkomatów, których wysokość nie przekracza 3 metrów wprowadzenie 5-letniego terminu, który pozwala na stwierdzenie nieważności decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę czy użytkowania. wprowadzenie terminów, które zobligują przedsiębiorstwa do wydania […]

Cały artykuł

Usługi

W ramach prowadzonej działalności oferujemy Państwu kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, a także Klientów indywidualnych.

Specjalizujemy się w doradztwie i pomocy prawnej w zakresie:

Restrukturyzacje, upadłości i likwidacje przedsiębiorstw

Podatki w przedsiębiorstwach

Prawo administracyjne w procesach budowlanych

Prawo pracy w przedsiębiorstwach

Umowy, zobowiązania i prawo cywilne w przedsiębiorstwach

Obsługa korporacyjna przedsiębiorstw i przekształcenia

Karno-skarbowe aspekty działalności gospodarczej

Zamówienia publiczne

Rekrutacja

Jeśli masz jasno sprecyzowaną wizję własnego rozwoju zawodowego oraz ugruntowaną specjalizację jak również lubisz wyzwania dołącz do naszego zespołu. Kancelaria zaprasza do współpracy radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych specjalizujących się w poniższych dziedzinach prawa:
Prawo cywilne materialne oraz procesowe
Prawo administracyjne materialne i procesowe jak również aspekty prawne gospodarki ściekami czy gospodarki komunalnej
Prawo podatkowe, prawo celne, prawo bankowe, prawo dewizowe w zakresie zarówno prawa materialnego jak i postępowania
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo publiczne gospodarcze
Prawo gospodarcze i handlowe
Prawo rodzinne
Prawo karne skarbowe
Prawo karne gospodarcze

Zainteresowanych podjęciem współpracy uprzejmie prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: rekrutacja@kancelaria-bzw.pl

KONTAKT

NASZE MIEJSCE W KRAKOWIE

UL. BATOREGO 4/4
31-135 KRAKÓW
+48 12 630 98 98
+48 12 630 98 98
info@kancelaria-bzw.pl

NASZE MIEJSCE W WARSZAWIE

ALEJE JEROZOLIMSKIE 65/79
LOK. 17.21
(HOTEL MARRIOT)
00-697 WARSZAWA

+48 669 031 121
+48 12 630 98 98
info@kancelaria-bzw.pl

DANE SPÓŁKI:


NIP 6762354716 REGON 120513755

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NR.: KRS 0000285122