Akces Polski do Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego

Posted Posted in Bez kategorii

21 października Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, zgodnie z oświadczeniem wicepremiera Jarosława Gowina, poinformowało, iż Polska przystąpi do Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego, czyli wspólnej inicjatywy państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Europejskiego Banku Inwestycyjnego, która ma na celu udzielenie pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom w obliczu zagrożenia wynikającego z sytuacji epidemiologicznej całej Europy związanej z pandemią koronawirusa. Zgodnie z zapowiedziami polscy przedsiębiorcy będą mogli liczyć na pomoc finansową wynoszącą co najmniej 20 miliardów złotych, która będzie udzielana przez kolejne 3 lata. Pomoc będzie udzielana […]

Nowe restrykcje koronawirusowe dla przedsiębiorców

Posted Posted in Bez kategorii

Kolejny tydzień października przyniósł kolejne ograniczenia związane z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa. Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez premiera Mateusza Morawieckiego od 17 października obowiązują nowe restrykcje, które wpływają również na działalnie polskich przedsiębiorców. Przypominamy  najważniejsze wymogi do których powinni oni się dostosować organizacja kongresów i targów – w strefie żółtej organizacja tychże wydarzeń jest możliwa jedynie online, zaś w strefie czerwonej jest ona zakazana działania lokali gastronomicznych – przedsiębiorcy prowadzący restauracje, bary i puby powinni zwrócić uwagę na ograniczenia […]

Opodatkowanie CIT spółek komandytowych – analiza projektu ustawy

Posted Posted in Bez kategorii

Od 16.09.2020 roku dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Jego treść jest szczególnie istotna z punktu widzenia tych wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność w ramach spółek komandytowych. Zgodnie z założeniami udostępnionego projektu potwierdzony został zamysł Ministerstwa Finansów co do opodatkowania CIT spółek komandytowych. W dalszej […]

Kolejny etap cyfryzacji budownictwa

Posted Posted in Bez kategorii

W sierpniu 2020 roku Ministerstwo Rozwoju zapoczątkowało cyfryzację procesu inwestycyjno-budowlanego, która ma doprowadzić do znacznego uproszczenia procesu wypełniania wniosków i pozwoleń o budowę. 31 października w życie wejdą nowe przepisy w tym zakresie. Nowe regulacje umożliwią łatwiejszy dostęp do danych planistycznych za pomocą środków elektronicznych. Wedle danych przedstawionych przez połączony resort Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dzięki zmianom uporządkowany zostanie proces cyfryzacji dokumentów planistycznych. Dodatkowo, jeszcze w tym roku, wprowadzony ma zostać rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane. Rejestr ten będzie dostępny […]

Kiedy ni emożna zastosować 9% stawki CIT u podatnika

Posted Posted in Bez kategorii

Ustawa CIT wskazuje na okoliczności, które w sposób definitywny wyłączają możliwość skorzystania z niższej stawki podatkowej. Jak można przeczytać w art. 19 ust. 1a ustawy podatnik, który został utworzony: w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie […]

Założenia tarczy turystycznej

Posted Posted in Bez kategorii

15 października bieżącego roku weszła w życie tzw. Tarcza Turystyczna, która stanowi piąty etap związany z rządową pomocą dla przedsiębiorców, których obroty zostały poważnie uszczuplone przez pandemię koronawirusa i ograniczenia z nią związane. Poświęcony przedstawicielom branż turystycznej, estradowej oraz wystawienniczej program zakłada m.in. zwolnienia ze składek ZUS za okres letni tj. uwzględniając lipiec, sierpień oraz wrzesień. Aby starać się o zwolnienie należy zaświadczyć prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 r, a także wykazać przynajmniej 75 %  spadek przychodów względem ubiegłego roku. świadczenia […]

Nowelizacja prawa budowlanego

Posted Posted in Bez kategorii

19 września bieżącego roku weszła w życie nowelizacja przepisów prawa budowlanego, która wpływa zarówno na życie zwykłych obywateli, jak i przedsiębiorców. Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Rozwoju obejmują m.in. znaczne uproszczenie procedur poprzez zmniejszenie formalności urzędowych, związanych chociażby z etapem starania się o pozwolenie na budowę. zlikwidowanie przepisów dotyczących obowiązku pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia biletomatów, automatów czy paczkomatów, których wysokość nie przekracza 3 metrów wprowadzenie 5-letniego terminu, który pozwala na stwierdzenie nieważności decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę czy użytkowania. wprowadzenie terminów, które zobligują przedsiębiorstwa do wydania […]

Najnowsze informacje dot. Tarczy Antykryzysowej

Posted Posted in Bez kategorii

Wedle informacji przekazywanych przez Ministerstwo Rozwoju, w ramach programu Tarczy Antykryzysowej, czyli rządowej pomocy przedsiębiorcom dotkniętym ograniczeniami społeczno-gospodarczymi mającymi związek z pandemią koronawirusa, przekazano do tej pory blisko 150 miliardów złotych na wsparcie dla polskich firm. Przypomnijmy, iż trwający już od marca bieżącego roku program, zakłada m.in. zwolnienia ze składek ZUS, obejmujących okres od marca do maja 2020 roku ochronę miejsc pracy poprzez system dofinansowań pomoc dla przedsiębiorców realizowaną poprzez Tarczę Finansową Polskiego Funduszu Rozwoju zabezpieczenie kredytów w ramach pakietu […]

Interpretacje ogólne Ministra Finansów w zakresie 50 proc. kosztów oraz ryczałtu od samochodów służbowych

Posted Posted in Bez kategorii

W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów opublikowano dwie interpretacje ogólne dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych – interpretację ogólną nr DD3.8201.1.2020 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych oraz interpretację ogólną nr DD3.8201.1.2018 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego. Zdaniem Ministra Finansów, koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu finansowane przez pracodawcę, udostępniającego pracownikowi samochód służbowy do wykorzystywania do celów prywatnych, mieszczą się w zryczałtowanym przychodzie, o którym mowa w art. 12 […]

Zasady karania menedżerów przez Prezesa UOKiK

Posted Posted in Bez kategorii

Osobom zarządzającym, odpowiedzialnym za zawieranie porozumień ograniczających konkurencję, grozi kara finansowa do 2 mln zł. Na stronie konkurencja.uokik.gov.pl zostały opublikowane wyjaśnienia, w jaki sposób będzie ustalana wysokość sankcji. Nie tylko firmom grożą sankcje za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję – przepisy dopuszczają nakładanie kar finansowych do wysokości 2 mln zł także na osoby zarządzające, które umyślnie dopuściły do zawarcia porozumień ograniczających konkurencję. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował szczegółowe  wyjaśnienia, jak będzie ustalana wysokość sankcji dla menedżerów. Etapy ustalania kary Mając na celu […]