Bez kategorii

Instrukcje organizacji spotkań biznesowych

Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów wydarzeń biznesowych, w tym szkoleń, konferencji i kongresów odbywających  w dobie pandemii koronawirusa. Wytyczne mają zwiększyć bezpieczeństwo, a także maksymalnie ograniczyć liczbę kontaktów, które mogłyby zagrozić uczestnikom wydarzeń.

Instrukcje zostały oparte na czterech częściach:

  • Zagwarantowaniu bezpieczeństwa miejsca wydarzenia
  • Zagwarantowaniu bezpieczeństwa uczestników spotkania biznesowego, uwzględniając również pracowników obsługi czy dostawców
  • Procedurach związanych z podejrzeniem zakażenia koronawirusem przez pracownika obsługi wydarzenia, w tym zapewnieniu opieki medycznej oraz ustaleniu obszaru przemieszczania się pracownika podczas spotkania
  • Procedurach związanych z podejrzeniem zakażenia koronawirusem przez uczestnika, w tym ustaleniu listy osób obecnych w tym samym miejscu i czasie podczas wydarzenia.

Wśród wytycznych warto wyróżnić obowiązek zapewnienia zespołu ratownictwa medycznego wyszkolonego w zakresie postępowania z koronawirusem w czasie spotkań, gdzie liczba uczestników przekracza pięćdziesięciu, a także zalecenie mierzenia temperatury i zapewnienia środków ochronnych dla uczestników wydarzenia.

Pełną listę wytycznych dotyczących organizacji spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów znajdą Państwo na portalu internetowym Ministerstwa Rozwoju.