Bez kategorii

MF PRZESUNIE TERMIN SKŁADANIA CIT-8 O 3 MIESIĄCE

Jak wskazało Ministerstwo Finansów na swojej stronie przesunięciu najprawdopodobniej ulegnie termin składania CIT-8. Ministerstwo Finansów prowadzi bowiem prace w kierunku wydania rozporządzenia przesuwającego o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca br. zarówno termin składania CIT-8, jak i termin zapłaty podatku za 2022 r. wykazanego w zeznaniu rocznym.

Wydłużenie terminu dla składania zeznań podatkowych w CIT za 2022 r. będzie dotyczyć wszystkich podatników. Termin zostanie wydłużony na:

  • złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym;
  • wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednak termin złożenia sprawozdania finansowego pozostaje bez zmian. Sprawozdania finansowe za rok 2022 należy sporządzić do 31 marca 2023 r. Ministerstwo Finansów przypomina, że w ubiegłym roku terminy sprawozdawcze były dłuższe – z uwagi na pandemię Covid-19.

W rezultacie ostateczne terminy sprawozdawcze za 2022 r. upływają (gdy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu):

  • 31 marca 2023 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego
  • 30 czerwca 2023 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  • 15 lipca 2023 r. – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym

Źródło: https://www.gov.pl