Bez kategorii

Możliwość ponownego wypłacenia świadczenia postojowego

Zgodnie z zapisami uchwalonej w kwietniu tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy otrzymali możliwość skorzystania z szeregu uprawnień, które mają na celu ułatwienie funkcjonowania prowadzonych przez nich działalności gospodarczych w czasie pandemii koronawirusa. Jedną z zaproponowanych form pomocy są świadczenia postojowe.

Świadczenia postojowe, z których mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz związane umowami cywilnoprawnymi, mają na celu rekompensatę braku osiąganych przychodów z prowadzonej działalności.

Warto zauważyć, iż kolejne nowelizacje tarczy antykryzysowej umożliwiły trzykrotną szansę starania się o wypłatę tego świadczenia. Warunkiem kolejnego powtórzenia wypłaty, o którą mogą starać się już uprawnieni, jest złożenie oświadczenia ze zgłoszeniem, iż sytuacja materialna przedstawiona w pierwszym wniosku nie uległa poprawie

Wzór oświadczenia dotyczącego powtórzenia wypłaty świadczenia postojowego można znaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który rekomenduje świadczeniobiorcom składanie wniosków drogą elektroniczną zamiast tradycyjnej. Sprzyja to bowiem szybkości przyznawania świadczeń, co wydaje się być niezwykle istotne dla osób wnioskujących o pomoc.  

Więcej informacji na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448