Bez kategorii

Nowe informacje o Tarczy Finansowej PFR

Zgodnie z zapowiedziami Polskiego Funduszu Rozwoju już od sierpnia mają ruszyć wypłaty subwencji w ramach Tarczy Finansowej dla Dużych Firm. Pomoc PFR zakłada zapewnienie środków największym przedsiębiorstwom na pożyczki płynnościowe, pożyczki preferencyjne, a także dodatkowe środki na obniżenie zadłużenia bądź inwestycję.

Warto zaznaczyć, iż o pomoc będą mogły wnioskować również średnie firmy, czyli te, które 31 grudnia 2019 roku zatrudniały nie mniej niż 150 pracowników przy rocznym obrocie przekraczającym 100 milionów złotych. Warunkiem uzyskania pomocy będzie przekroczenie 3,5 miliona złotych luki finansowej z jednoczesnym  wyczerpaniem możliwości ubiegania się o finansowanie z tarczy dla małych i średnich przedsiębiorstw. W tym miejscu należy podkreślić, iż koniec lipca był też ostatnim momentem na złożenie wniosku o subwencje w ramach tarczy finansowej skierowanej do mniejszych podmiotów. Do 14 sierpnia przyjmowane będą jednak zgłoszenia wyjaśniające związane z decyzją odmowną.

Z dotychczasowych danych Polskiego Funduszu Rozwoju wynika, że z Tarczy Finansowej skorzystało 336 tysięcy firm, na których konta wypłacono blisko 60 miliardów złotych.