Bez kategorii

OD 1.01.2023 KOMPLEMENTARIUSZE W SPÓŁCE KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ ZAPŁACĄ SKŁADKI ZUS

Od 1.01.2023 r. wejdą w życie kolejne przepisy Polskiego Ładu 2.0, zgodnie z którymi obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegać będą komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej.

Zgodnie bowiem z nową treścią art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważać się będzie także komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, w związku z tym będą oni zobowiązani zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne  i ubezpieczenie zdrowotne.

Obowiązek zapłacenia składek na ubezpieczenie społeczne powstanie od dnia wpisania spółki do KRS albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z KRS albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce (z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostanie zawieszone).

Z kolei w przypadku komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, która została wpisana do KRS przed 1.01.2023 r., albo który nabył udziały w spółce przed tym dniem, obowiązek ubezpieczeń powstanie z dniem 1.01.2023 r.

W związku z powyższym prowadzenie działalności w formie spółki komandytowo-akcyjnej zrówna się pod względem podatkowym i w zakresie składek na ZUS ze spółką komandytową. Jednak w praktyce spółka komandytowa będzie zdecydowanie tańszym i prostszym sposobem prowadzenia działalności, ponieważ jej prowadzenia nie wymaga tylu obowiązków formalnych jak w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej.