Bez kategorii

POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU – TARCZA FINANSOWA PFR DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju to finansowanie dla mikrofirm i MŚP opierające się na nieoprocentowanych subwencjach finansowych, dostępnych w bankach komercyjnych i spółdzielczych, które przystąpiły do programu.

Po spełnieniu określonych kryteriów (w tym: utrzymanie działalności i utrzymanie zatrudnienia), po 12 miesiącach do 75 proc. wartości subwencji może zostać umorzone. Według szacunków PFR, dzięki temu w gospodarce pozostanie ok. 60 mld zł.

W poniedziałek 27 kwietnia (wieczorem) program Tarcza Finansowa PFR uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim wymaganym krokiem do jego uruchomienia. Po technicznym wdrożeniu ostatnich zaleceń Komisji Europejskiej przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kolejnych kilku dni. Trwa jeszcze aktualizacja dokumentacji i niektóre znajdujące się na stronie zapisy w programie mogą ulec zmianie.

Więcej informacji na temat Tarczy PFR można znaleźć na stronie https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html