Bez kategorii

PONOWNY AUTOZAPIS DO PPK OD 1 KWIETNIA

Do końca lutego pracodawcy powinni poinformować wszystkich  swoich pracowników o ponownym naliczaniu wpłat od 1 kwietnia 2023 roku. Dotyczy to pracowników, którzy nie ukończyli 55 roku życia.

Termin ważności poprzednich deklaracji o rezygnacji z PPK skończył się 28 lutego 2023 r. Jeżeli dany pracownik nie złoży ponownie rezygnacji to w marcu 2023 r. zostanie zapisany do PPK. Jeśli natomiast nie chce uczestniczyć w tym programie, musi w marcu 2023 r. złożyć swojemu pracodawcy kolejną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Natomiast pracowników, którzy przed 1 kwietnia 2023 r. ukończyli 55 lat będzie można zapisać do PPK albo wznowić naliczanie za nich wpłat do PPK wyłącznie na ich wniosek, złożony do ostatniego dnia lutego 2023 roku.