Bez kategorii

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców

W piątek 24 lipca Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Tym samym, po 14 dniach od ogłoszenia, nowy akt prawny dotyczący pomocy dla przedsiębiorców wejdzie w życie.

Ustawa zakłada szereg rozwiązań dla prowadzących działalność gospodarczą, w tym:

  • Przyznawanie krótkookresowych pożyczek, których wysokość będzie uzależniona od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy
  • Tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego, umożliwiającego przedsiębiorcom zdolnym do samodzielnej restrukturyzacji przedsiębiorstwa otrzymanie środków finansowych na zrealizowanie tego celu
  • Restrukturyzacji przedsiębiorstwa wedle planu opracowanego przed przedsiębiorcę.

Podpisana ustawa, była opracowywana przez rząd przez pięć ostatnich lat, jednak dopiero pandemia koronawirusa i wywołane nią negatywne skutki dla gospodarki sprawiły, iż przyspieszono pracę nad nowym prawem i skierowano go do Sejmu. Wedle założeń ustawy, dla firm, które znalazły się w niekorzystnej sytuacji finansowej, zostanie przeznaczona rocznie kwota 120 milionów złotych.