Bez kategorii

Zmiany w delegowaniu pracowników

W piątek 24 lipca Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił zmiany w ustawie dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Przyjęty akt prawny wiązał się z koniecznością wdrożenia w polski porządek prawny zapisów unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

Zmiany w ustawie przewidują:

  • Możliwość otrzymywania przez pracownika delegowanego wynagrodzenia wedle tych samych zasad co obywatel kraju na tym samym stanowisku
  • Nowy termin oddelegowania pracowników, który będzie wynosił 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia wskazanego okresu do maksymalnie 18 miesięcy
  • Przedłużenie obowiązywania zapisu ze specustawy koronawirusowej dotyczącej pracy zdalnej, który zgodnie z zapisami ustawy, wyniesie 3 miesiące od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego bądź epidemii
  • Rozszerzenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy, która będzie mogła m.in. współpracować z organami państw Unii Europejskiej w przedmiocie nadużyć

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 280 posłów przy 164 głosach przeciwko i 3 wstrzymujących się od głosu. Nowe przepisy wejdą w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia.