O firmie

JANUSZ ZĄBER

Radca prawny

AGNIESZKA BRODOWICZ

Adwokat

Kancelaria Prawnicza A. Brodowicz, J. Ząber, J.A. Księżyk, M. Maślanka & Wspólnicy sp.k.
specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, tj. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek komandytowych, stowarzyszeń, fundacji oraz Klientów indywidualnych.

Gwarancją profesjonalnej obsługi oferowanej przez Kancelarię jest zespół prawników posiadających szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług dla podmiotów gospodarczych oraz Klientów indywidualnych, a także w reprezentowaniu interesów Mocodawców przed Sądami oraz organami administracji na każdym szczeblu.

Nasi partnerzy

Aktualności

DWA LATA NA ZAMIANĘ BIUR I CENTRÓW HANDLOWYCH W MIESZKANIA

05/09/2022

Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce zwiększyć dostępność mieszkań przez wykorzystanie pustych powierzchni biurowych i handlowych. 16 sierpnia 2022 roku w Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne, ale bez projektu. Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że w ciągu 2 lat od wprowadzenia przepisów obowiązywać będą preferencyjne warunki przebudowy: brak pozwolenia na budowę i zgłoszenia odbioru dla prac nienaruszających konstrukcji. Projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne (tzw. konwersja budynków) powstał […]

Cały artykuł

WYŻSZE LIMITY DLA DAROWIZN

02/09/2022

Ministerstwo Finansów opublikowało pod koniec sierpnia projekt rozporządzenia zmieniającego zasady opodatkowania wartości rzeczy i praw majątkowych przekazanych drugiej osobie w formie darowizny lub spadku. Zgodnie z projektem rozporządzenia podwyższone zostaną kwoty limitów zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, kwoty wolne od tego podatku oraz skale podatkowe. Projekt podwyższa limit wartości darowizn zwolnionych z podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (dalej: u.p.s.d.). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku od spadków i darowizn nabycie w drodze darowizny pieniędzy […]

Cały artykuł

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁEK NIERUCHOMOŚCIOWYCH NALEŻY ZŁOŻYĆ DO KOŃCA WRZEŚNIA

22/08/2022

Do 30 września 2022 r. spółki nieruchomościowe, których rok podatkowy lub rok obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r., a także wspólnicy tych spółek mają obowiązek przekazania Szefowi KAS informacji o ich strukturze udziałowej. Spółka nieruchomościowa to podmiot obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, który: – w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność – na pierwszy dzień roku podatkowego co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów (bezpośrednio lub pośrednio) stanowiła wartość rynkowa […]

Cały artykuł

UPŁYWA TERMIN NA ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O ZMIANIE OPODATKOWANIA Z RYCZAŁTU NA SKALĘ PODATKOWĄ

20/08/2022

1 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca możliwość zmiany opodatkowania w trakcie roku z ryczałtu na skalę podatkową. Do zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową w trakcie 2022 r. uprawnieni są podatnicy osiągający przychody: z pozarolniczej działalności gospodarczej, ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu. Przedsiębiorcy mogą zrezygnować z ryczałtu jedynie na rzecz rozliczenia według zasad ogólnych. Nie ma natomiast […]

Cały artykuł

ZEROWY VAT DLA PRODUKTÓW LECZNICZYCH FINANSOWANYCH ZE ZBIÓREK PUBLICZNYCH

11/08/2022

Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie przywracające możliwość stosowania stawki 0% dla dostaw produktów leczniczych finansowanych ze zbiórek publicznych organizowanych przez organizacje pożytku publicznego, rozpoczętych jeszcze w trakcie stanu epidemii, czyli najpóźniej 16 maja 2022 r. Natomiast  dla zbiórek rozpoczętych po odwołaniu stanu epidemii, a więc po 16 maja obowiązują wcześniejsze zasady opodatkowania, czyli stawka 8%. Warunkiem stosowania obniżonej stawki VAT jest spełnienie określonych wymogów dokumentacyjnych. Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów […]

Cały artykuł

ZMIANY W KODEKSIE PRACY w 2022 r.

07/08/2022

Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy służąca wdrożeniu unijnych rozwiązań w zakresie zatrudnienia w sposób istotny zmieni uprawniania pracownika. Najważniejsze rozwiązania w tym zakresie, przewidziane w projekcie ustawy nowelizującej, polegają m.in. na: rozszerzeniu zakresu informacji o warunkach zatrudnienia pracownika, która będzie obejmować dodatkowe elementy (np. informację o szkoleniach zapewnianych przez pracodawcę, o długości płatnego urlopu przysługującego pracownikowi); w zakresie umowy o pracę na okres próbny: • zapewnieniu, iż okres próbny będzie współmierny do przewidywanego czasu trwania umowy o pracę na czas określony i do rodzaju pracy; • umożliwieniu ponownego zawarcia umowy o pracę na okres […]

Cały artykuł

NOWE OBOWIĄZKI PO STRONIE DEWELOPERA I WIĘKSZA OCHRONA NABYWCY

23/07/2022

Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje nowa ustawa deweloperska (ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym), która uzupełnia dotychczasowe luki, a przede wszystkim ma zapewnić ochronę nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych. Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy zakres czynności faktycznych i prawnych dewelopera i nabywcy, które podlegają regulacji ustawy, obejmuje etapy od otwarcia przedsięwzięcia deweloperskiego, przez etap podania do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procesu oferowania lokali lub domów, następnie etap zawarcia umowy deweloperskiej, na przeniesieniu własności […]

Cały artykuł

PRZEKAZANIE NIEODPŁATNIE SAMOCHODU OSOBOWEGO WYKUPIONEGO Z LEASINGU DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MAŁŻONKA

17/07/2022

W najnowszej interpretacji podatkowej z 4.07.2022 r. organy uznały, że przekazanie nieodpłatnie samochodu osobowego wykupionego z leasingu przez żonę prowadzącą działalność gospodarczą do działalności gospodarczej męża stanowi nieodpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT. Wnioskodawczyni prowadziła działalność gospodarczą w zakresie usług biura rachunkowego. Była czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Do swojej działalności używa składnik majątku – samochód osobowy, który zamierzała przekazać do działalności gospodarczej prowadzonej przez jej męża. Między małżonkami nie było rozdzielności majątkowej. W związku z powyższym zadała pytanie czy przekazanie […]

Cały artykuł

KARY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZA NADUŻYCIE OKREŚLEŃ „BIO” I „EKO” – NOWA USTAWA O ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM I PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ

06/07/2022

Prezydent podpisał nową ustawę o rolnictwie ekologicznym, która miała wejść w życie już 1 stycznia 2022. Jednak ze względu na pandemię została przyjęta z opóźnieniem. Potrzeba opracowania nowej ustawy wynika z konieczności wprowadzenia do polskiego porządku prawnego postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 oraz adaptacji systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie […]

Cały artykuł

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ NASZĄ KANCELARIĘ

15/06/2022

PROCEDURY OCHRONY SYGNALISTÓW ORAZ PRAKTYCZNE ASPEKTY RODO Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN Termin: 7 lipca 2022 r., Kraków, godz. 10.30-15.30,  Hotel Holiday Inn, ul. Wielopole 4 Cena: 599 zł +VAT Cel szkolenia: Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów wdrożenia procedur, które nakłada unijna dyrektywa w zakresie ochrony sygnalistów. Szkolenie jest również kierowane dla osób przetwarzających dane osobowe, w szczególności dla administratorów danych oraz ich pracowników. Program: 10.30-13.00 Model ochrony sygnalistów w organizacji w świetle dyrektywa z 23 października 2019 […]

Cały artykuł

WYKŁADY MEC. AGNIESZKI BRODOWICZ, MEC. MATEUSZA MAŚLANIKI ORAZ DR AGNIESZKI FRANCZAK NA KONFERENCJI NAUKOWEJ

15/06/2022

19-20 czerwca nasz zespół będzie uczestniczyć w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawa podatnika w prawie polskimi i prawie Unii Europejskiej”. Mec. Agnieszka Brodowicz wraz z mec. Mateuszem Maślanką wygłoszą referat „Podatkowe skutki umorzenia zobowiązań w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, natomiast dr Agnieszka Franczak – „Prawo podatnika do prywatności. Standard konstytucyjny, unijny i międzynarodowy”. Konferencja odbywa się pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, KIDP oraz IFA. Program poniżej w linku:

Cały artykuł

SCHEMATY PODATKOWE

15/06/2022

Schematem podatkowym jest uzgodnienie, które spełnia określone warunki w różnych konfiguracjach. Przez samo pojęcie uzgodnienia należy rozumieć czynność lub zespół czynności (w tym czynność planowaną  lub planowany zespół czynności), w których jedną ze stron jest podatnik lub które mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego. Uzgodnienie będzie posiadało status schematu podatkowego w trzech sytuacjach: gdy spełnione jest kryterium głównej korzyści oraz posiada jedną z ogólnych cech rozpoznawczych, gdy posiada jedną ze szczególnych cech rozpoznawczych, gdy posiada jedną z innych szczególnych […]

Cały artykuł

W SIERPNIU BĘDZIE MOŻLIWA ZMIANA FORMY OPODATKOWANIA

11/06/2022

Sejm przyjął nowelizację Polskiego Ładu  – ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Same zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2022 r. Nowa wersja Polskiego Ładu przewiduje m.in. możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego. Zmiana formy opodatkowania nie będzie możliwa jednak u wszystkich przedsiębiorców. Z ustawy wynika, że podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, które przed 1 lipca 2022 r. opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli złożyć oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania przychodów ryczałtem. Będą mogli […]

Cały artykuł

ZABIEG MEDYCZNY BEZ PISEMNEJ ZGODY – NOWY WYROK EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU

20/05/2022

Europejki Trybunał Praw Człowieka wydał bardzo ważny wyrok w zakresie pisemnej zgody na zabieg medyczny. Sprawa dotyczyła dziecka, które w wieku sześciu lat trafiło do szpitala w Murcji, gdzie zdiagnozowano u niego guza mózgu. Zostały przeprowadzone trzy operacje. W wyniku jednej z operacji stan zdrowia dziecka uległ znacznemu i nieodwracalnemu pogorszeniu – dziecko cierpi na ogólny paraliż, który uniemożliwia mu poruszanie się, komunikowanie, mówienie, widzenie i połykanie pokarmów. Rodzice dziecka wszczęli postępowanie sądowe mające na celu wykazanie błędu i zaniedbań personelu medycznego, a także […]

Cały artykuł

Usługi

W ramach prowadzonej działalności oferujemy Państwu kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, a także Klientów indywidualnych.

Specjalizujemy się w doradztwie i pomocy prawnej w zakresie:

Restrukturyzacje, upadłości i likwidacje przedsiębiorstw

Podatki w przedsiębiorstwach

Prawo administracyjne w procesach budowlanych

Prawo pracy w przedsiębiorstwach

Prawo umów, zobowiązań i prawo cywilne w przedsiębiorstwach

Prawo medyczne

Karno-skarbowe aspekty działalności gospodarczej

Obsługa korporacyjna przedsiębiorstw i przekształcenia

Zamówienia publiczne

Prawo gospodarcze i handlowe

Postępowania egzekucyjne

Prawo spadkowe

Rekrutacja

Jeśli masz jasno sprecyzowaną wizję własnego rozwoju zawodowego oraz ugruntowaną specjalizację jak również lubisz wyzwania dołącz do naszego zespołu. Kancelaria zaprasza do współpracy radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych specjalizujących się w poniższych dziedzinach prawa:
Prawo cywilne materialne oraz procesowe
Prawo administracyjne materialne i procesowe jak również aspekty prawne gospodarki ściekami czy gospodarki komunalnej
Prawo podatkowe, prawo celne, prawo bankowe, prawo dewizowe w zakresie zarówno prawa materialnego jak i postępowania
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo publiczne gospodarcze
Prawo gospodarcze i handlowe
Prawo rodzinne
Prawo karne skarbowe
Prawo karne gospodarcze

Zainteresowanych podjęciem współpracy uprzejmie prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: rekrutacja@kancelaria-bzw.pl

KONTAKT

NASZE MIEJSCE W KRAKOWIE

NASZE MIEJSCE W WARSZAWIE

ALEJE JEROZOLIMSKIE 65/79
LOK. 17.21
(HOTEL MARRIOT)
00-697 WARSZAWA

DANE SPÓŁKI:


NIP 6762354716 REGON 120513755

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NR.: KRS 0000285122