Bez kategorii

14 LIPCA WESZŁA W ŻYCIE USTAWA O APLIKACJI MOBYWATEL

14 lipca weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U.  poz. 1234), która przewiduje możliwość okazania swoich danych na urządzeniu mobilnym w aplikacji mObywatel.

Zgodnie z art. 7 ust. 4 ww. ustawy: „Jeżeli z przepisu prawa wynika obowiązek stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego na podstawie dokumentu tożsamości, w szczególności na podstawie dowodu osobistego, obowiązek ten uznaje się za spełniony w przypadku stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego na podstawie dokumentu mObywatel.”.

W świetle ww. ustawy, jest to „dokument mobilny stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie użytkownika aplikacji mObywatel na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w relacjach wzajemnej fizycznej obecności stron” (art. 2 pkt 8).

Z aplikacji mObywatel można skorzystać w pociągach, podczas kontroli, podczas wyborów, przy zakładaniu kart lojalnościowych, odbierając „polecony” na poczcie, na siłowni, w sklepie, w recepcji, w przychodni, w hotelu, przy korzystaniu z innych usług.

Natomiast aplikacja mObywatel nie wystarczy do wylegitymowania się w sytuacji, w której prawo wymaga okazania dowodu osobistego lub paszportu (np. w banku, na lotnisku, u notariusza, rejestrując kartę SIM).

Aplikację mObywatel można aktywować za pomocą profilu zaufanego.