Bez kategorii

ELEKTORMOBILNOŚĆ – ZAMIANY W USTAWIE O PODATKU AKCYZOWYM

Rada Ministrów 25 października przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, który m.in. wydłuża zwolnienie od akcyzy samochodów hybrydowych.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 163a ustawy o podatku akcyzowym w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r. zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych o pojemności silnika spalinowego równej 2000 centymetrów sześciennych lub niższej.

Zgodnie z projektem ustawy zwolnienie od akcyzy zostanie wydłużone do 31 grudnia 2029 r. dla hybrydowych samochodów osobowych typu plug-in, o pojemności silnika spalinowego nie większej niż 2000 cm³.

Ponadto projekt przewiduje uproszczenia dla podmiotów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (OZE). Ograniczone zostaną obowiązki administracyjne dla podmiotów, które zużywają energię elektryczną objętą zwolnieniem od akcyzy, wyprodukowaną w  generatorach o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW. Nie będą musiały one wykazywać w deklaracjach podatkowych ilości  energii elektrycznej (i tak zwolnionej od akcyzy), zużytej przez nich do produkcji prądu. Rozwiązanie to będzie dotyczyć także jednostek samorządu terytorialnego.

Inne zmiany, które przewiduje projekt ustawy to m.in.:

  • Wydłużona zostanie możliwość prowadzenia ewidencji i innej dokumentacji dotyczącej wyrobów akcyzowych w postaci papierowej – do 31 stycznia 2024 r. Rozwiązanie to  zapewni podmiotom czas na właściwe przygotowanie się do prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej.
  • Zniesiony zostanie obowiązek wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych. Dotyczy to podmiotów, które korzystają z obniżonej stawki akcyzy, w przypadku produkcji krajowej napojów alkoholowych.
  • Wydłużony zostanie termin na zakup kas fiskalnych starego typu. Rozwiązanie to zwiększy dostępność kas na rynku dla podatników. 
  • Rozszerzona zostanie możliwość działania podatników przy użyciu systemu e-Urząd Skarbowy (doręczanie i płatność BLIK).

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów znaczna część nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Źródło: https://www.gov.pl/