Bez kategorii

1st STRASBOURG SCIENCE SEMINAR „HUMAN RIGHTS IN THE COURT PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS”

Członek naszego zespołu w trakcie wizyty w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu współorganizował seminarium naukowe! Dr Agnieszka Franczak wygłosiła referat The impact of the Jurisprudence of the European Court of Human Rights on the Scope of Protection of Taxpayers Rights” i uczestniczyła w konsultacjach z sędziami ETPCz.