Bez kategorii

Akces Polski do Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego

21 października Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, zgodnie z oświadczeniem wicepremiera Jarosława Gowina, poinformowało, iż Polska przystąpi do Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego, czyli wspólnej inicjatywy państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Europejskiego Banku Inwestycyjnego, która ma na celu udzielenie pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom w obliczu zagrożenia wynikającego z sytuacji epidemiologicznej całej Europy związanej z pandemią koronawirusa.

Zgodnie z zapowiedziami polscy przedsiębiorcy będą mogli liczyć na pomoc finansową wynoszącą co najmniej 20 miliardów złotych, która będzie udzielana przez kolejne 3 lata. Pomoc będzie udzielana za pomocą krajowych instytucji finansowych, czyli między innymi poprzez banki komercyjne, spółki celowe czy instytucje gwarancyjne.

Wsparcie Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego, które ma być przekazywane chociażby w formie pożyczek bądź inwestycji kapitałowych, jest utożsamiane z formą europejskiej tarczy antykryzysowej, której funkcjonowanie można porównać do pomocy udzielanej uprzednio przez rządowe programy.