Bez kategorii

Cyfryzacja procesu budowlanego

We wtorek 28 lipca Rada Ministrów przyjęła pierwszą część pakietu mieszkaniowego, który zawiera istotne zmiany w przepisach prawa budowlanego, zakładające przede wszystkim przyspieszenie elektronizacji procedur budowlanych.

Zgodnie z zapowiedziami ustawodawcy nowelizacja prawa budowlanego ma umożliwić składanie części wniosków i dokonywanie zgłoszeń w formie elektronicznej. Korzystając z nowych zmian we wskazanej formie będzie można złożyć:

  • Zgłoszenie robót budowlanych, z wyjątkiem wniosków wymagających załączenia projektu
  • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
  • Zgłoszenie rozbiórki
  • Wniosek o przeniesienie decyzji dotyczący pozwolenia na budowę
  • Wniosek o przeniesienie decyzji dotyczący pozwolenia na wznowienie robót budowlanych
  • Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia
  • Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych
  • Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
  • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego bądź jego części
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego ma zostać zainaugurowana już w najbliższy poniedziałek. W dalszej perspektywie Ministerstwo Rozwoju planuje wprowadzić m.in. Elektroniczny Dziennik Budowy, centralny rejestr osób z uprawnieniami budowlanymi czy system pozwalający na założenie konta inwestora na portalu e-budownictwo. Warto zaznaczyć, że  pomimo cyfryzacji, zachowana zostanie również tradycyjna forma złożenia dokumentacji do organów administracji budowlanej.