Bez kategorii

Czarna Księga nt. barier napotykanych przez polskie firmy w państwach UE

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało w dniu dzisiejszym drugą Czarną Księgę nt. barier napotykanych przez polskie firmy w państwach UE.

Jest to wykaz barier utrudniających działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców na rynku Unii Europejskiej. Raport w postaci Czarnej Księgi powstał na podstawie uwag i przypadków zgłoszonych bezpośrednio do resortu przez przedsiębiorców. Zostanie przekazany Komisarzowi do spraw Rynku Wewnętrznego i państwom członkowskim celem znalezienia praktycznych rozwiązań w zakresie zidentyfikowanych  nieprawidłowości.

Raport można pobrać tu: