Bez kategorii

Dalsze wsparcie przedsiębiorców

Zgodnie z informacją Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, 19 stycznia bieżącego roku Rada Ministrów rozporządzeniem zadecydowała w przedmiocie kontynuowania wsparcia przedsiębiorców, których działalność została prawnie ograniczona wskutek sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią koronawirusa.

Pomoc będzie przedłużona przede wszystkim dla branż związanych z hotelarstwem oraz turystyką. W rozporządzeniu przewidziano cztery główne rodzaje wsparcia:

  • Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi
  • Możliwość otrzymania świadczenia postojowego
  • Możliwość otrzymania jednorazowej dotacji
  • Pomoc w formie dofinansowania wynagrodzenia pracowników

Warto zaznaczyć, że o wsparcie będą mogły ubiegać się również te przedsiębiorstwa, które powstały w 2020 roku, a zatem już w trakcie obowiązywania ograniczeń.
Wedle informacji resortu wsparcie o wartości ponad 5 miliardów złotych ma objąć kilkaset tysięcy przedsiębiorstw.