Bez kategorii

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZWIĘKSZONY ZOSTANIE LIMIT ZUŻYCIA PRĄDU OBJĘTEGO ZAMROŻENIEM CEN

10 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Najważniejsze zmiany jakie wprowadza nowelizacja to:

 • Od 1 października 2023 r. obniżona zostanie cena maksymalna na energię, z 785 zł/MWh do 693 zł/MWh. Rozwiązanie będzie przeznaczone dla:
  • samorządów;
  • małych i średnich przedsiębiorstw;
  • wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej, takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, noclegownie czy placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
 • Zwiększony zostanie limit zużycia prądu objętego zamrożeniem cen.
  • Dla gospodarstw domowych roczny limit zwiększy się z 2000 kWh do 3000 kWh.
  • Dla gospodarstw domowych, w których znajduje się osoba z niepełnosprawnością, roczny limit zwiększy się z 2600 kWh do 3600 kWh.
  • Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz osób, które prowadzą gospodarstwa rolne, roczny limit zwiększy się z 3000 kWh do 4000 kWh.
 • Nowe limity będą do wykorzystania w 2023 r. Nawet jeśli odbiorca energii elektrycznej – jeszcze przed wejściem w życie ustawy – przekroczył dotychczasowy limit, sprzedawca energii rozliczy temu odbiorcy dodatkowy wolumen energii w ramach korekty faktur.
 • Dodatkowo rząd chce, aby duże spółki węglowe podzieliły się nadmiarowymi zyskami i częściowo sfinansowały obniżkę cen prądu dla obywateli.
  • Podmioty, które zajmują się wydobyciem, wytwarzaniem lub obrotem węglem, zapłacą składkę solidarnościową od nadzwyczajnych zysków uzyskanych w 2022 r.
  • Nadmiarowe dochody to dochody, które przekraczają 120 proc. średnich dochodów osiągniętych w okresie wcześniejszych 4 lat.  Nadmiarowe dochody zostaną obciążone składką w wysokości 33 proc.         
  • Środki od nadzwyczajnych zysków spółek węglowych zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

Źródło: www.gov.pl, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów