Bez kategorii

DO 25 SIEPRNIA CZŁONKOWIE „GRUPY VAT” MOJĄ OBOWIĄZEK PRZESŁAĆ JPK_GV(1)

1 lipca 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zobowiązujące podmioty będące członkami grup VAT do prowadzenia elektronicznej ewidencji dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz innego członka tej samej grupy VAT.

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów ewidencję według wzoru struktury JPK_GV(1) należy przesyłać do urzędu skarbowego za okresy miesięczne. Ewidencje powinny być przesyłane do urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Zatem plik JPK_GV za lipiec 2023 r. należy przesłać do 25 sierpnia br.

Elementy ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT (JPK_GV) określa rozporządzenie Ministra Finansów z 30 marca 2023 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT (Dz.U. z 2023 r., poz.727) oraz opracowany na jego podstawie wzór struktury logicznej JPK_GV(1).

JPK_GV można złożyć tylko elektronicznie za pośrednictwem środowiska do wysyłki JPK (Bramka REST API) bezpośrednio z programu księgowego, albo można skorzystać z bezpłatnej aplikacji  „Klient JPK WEB”.