Bez kategorii

DO 31 MARCA PRZEDSIĘBIORCA POWINIEN ZŁOŻYĆ INFORMACJĘ O KORZYSTANIU ZE ŚRODOWISKA I WNIEŚĆ OPŁATĘ

Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność mającą wpływ na środowisko, czyli korzysta ze środowiska, to corocznie powinien składać sprawozdanie i wnosić opłatę. W szczególności obowiązków tych powinni dopełnić producenci lub inni użytkownicy środowiska w szczególności:

 • przedsiębiorcy polscy i zagraniczni
 • jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami (np. fundacje, szkoły, spółdzielnie mieszkaniowe)
 • osoby wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki indywidualnej lub specjalistycznej
 • osoby fizyczne korzystające ze środowiska tylko w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia
 • jednostki i instytucje zarządzające infrastrukturą publiczną, taką jak drogi, przestrzeń, zieleń miejska, czy wody.

Niewątpliwie obowiązek ten spoczywa także na osobach prowadzących działalność wytwórczą w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Także przedsiębiorstwa budowlane czy warsztaty lakiernicze są zobowiązane w tym zakresie, że względu na fakt, że ulatniają się przy ich działalności substancje zawarte w farbach i lakierach i innych materiałach.

Ponadto należy podkreślić, że ten obowiązek dotyczy nie tylko  przedsiębiorców, ale wszystkich podmiotów, których działalność wymaga pozwolenia bądź zezwolenia na emisje. W takim przypadku chodzi o źródła spalania od 1 MW w górę. Przykładowo będą to również osoby fizyczne posiadające bardzo duże piece do ogrzewania pomieszczeń.

Podsumowując za korzystanie ze środowiska pobiera się tzw. opłatę środowiskową. Działalność gospodarcza podlega opłacie środowiskowej, gdy dochodzi do:

 • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, na przykład:
  • z kotłowni
  • z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie,  spawanie, wędzenie
  • ze spalania paliw w silnikach spalinowych
  • z przeładunku benzyn silnikowych (np. stacje paliw)
  • z chowu lub hodowli drobiu
 • emisji gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień
 • składowania odpadów.

Termin na złożenie informacji za korzystanie ze środowiska za dany rok  kalendarzowy to 31 marca następnego roku.

Źródło: https://www.biznes.gov.pl