Bez kategorii

DO 5 CZERWCA ZUS WYDŁUŻYŁ TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU O ZWROT SKADKI ZDROWOTNEJ

W przypadku, gdy z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej wynika, że została ona opłacona w kwocie wyższej niż wymagana, płatnikowi przysługuje zwrot. Termin złożenia wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RSZ-R) początkowo mijał 1 czerwca 2023 r.

Jednak ostatecznie ZUS zdecydował się wydłużyć termin złożenia wniosku o zwrot nadpłaty do 5 czerwca 2023 r. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej.

Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 3 sierpnia.

Jak podkreśla ZUS na swojej stronie internetowej – wniosek o zwrot nadpłaty, która wynika z rocznego rozliczenia, zostanie utworzony i udostępniony na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS na drugi dzień po identyfikacji z kontem płatnika/ubezpieczonego dokumentu z rocznym rozliczeniem. Wniosek o zwrot na PUE ZUS będzie udostępniony w widoku Dokumenty i wiadomości, sekcja Dokumenty robocze.

Źródło: www.zus.gov.pl