Bez kategorii

Dziś upływa termin zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych

W poniedziałek 13 lipca mija termin dla spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 roku na zgłoszenie informacji dotyczącej beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Obowiązek dokonania zgłoszenia spoczywa na:

  • spółkach jawnych
  • spółkach komandytowych
  • spółkach komandytowo-akcyjnych
  • spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
  • prostych spółkach akcyjnych (od 1 marca 2021 roku)
  • spółkach akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

CRBR  to system gromadzący dane o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych, które pełnią bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółkami. Jego główny cel związany jest z przeciwdziałaniem przestępstwu prania pieniędzy, a także zapobieganiem finansowania terroryzmu.