Bez kategorii

Karta Praw Podatnika – nowy instrument ochrony praw podatnika

Nowy instrument ochrony praw podatnika został opracowany przez naukowców związanych z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego.

Jak wskazano w uzasadnieniu, celem Karty Praw Podatnika jest zapewnienie należytej ochrony praw podatników oraz podniesienie świadomości społecznej w zakresie praw podatnika, co współcześnie ma szczególne znaczenie w związku ze zmasowanymi, skoordynowanymi w skali międzynarodowej działaniami administracji podatkowych mającymi na celu zwalczanie unikania opodatkowania, czy też uchylania się od opodatkowania.

Celem opracowania jest zapoznanie czytelnika z treścią projektu ustawy zawierającej Kartę Praw Podatnika, a ponadto zwrócenie uwagi na pewne aspekty systemowe i legislacyjne przepisów projektu.

Skłania to do uporządkowania wywodów w sposób odpowiadający układowi projektu ustawy, w szczególności przez wykorzystanie jego struktury i zastosowanego w niej podziału na rozdziały.

A. Franczak, Karta Praw Podatnika – nowy instrument ochrony praw podatnika, Kazus podatkowy  nr 4 (9)/2019.