Bez kategorii

Kasy fiskalne online już od 2021 roku

Początek 2021 roku przyniesie wiążące zmiany dla przedsiębiorców z niektórych branż, które są związane z nowymi przepisami wprowadzającymi tzw. kasy fiskalne online, czyli urządzenia łączące się bezpośrednio z Centralnym Repozytorium Kas, zarządzanym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rozwiązanie to spowoduje, iż resort finansów publicznych będzie miał stałą informację dotyczącą sprzedaży.

Warto zaznaczyć, iż część branż obowiązana jest dostosować się do nowych przepisów już w ciągu niespełna dwóch tygodni, albowiem od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy, których działalność związana jest chociażby z:

  • gastronomią i wyżywieniem,
  • krótkotrwałym zakwaterowaniem,
  • sprzedażą węgla

będą zobowiązani do posiadania kas fiskalnych online.

Pozostali przedsiębiorcy, wśród których warto wymienić przedstawicieli branż fryzjerskich czy kosmetycznych, będą mieli kilka miesięcy dłużej na dostosowanie się do nowych wymogów, gdyż w ich przypadku zmiany wejdą w życie dopiero 1 lipca 2021 roku.