Bez kategorii

Kolejna nowelizacja tarczy antykryzysowej?

Rząd zapowiada kolejną nowelizację tzw. tarczy antykryzysowej. Będzie to już trzecia poprawka obowiązującej od początku kwietnia ustawy mającej na celu przeciwdziałanie i zwalczanie skutków społecznych i gospodarczych związanych z pandemią COVID-19. Czego możemy spodziewać się po kolejnych poprawkach?

Najważniejsze z zapowiadanych zmian dotyczą:

  • Funduszu dopłat do oprocentowania Banku Gospodarstwa Krajowego, z którego będą mogły skorzystać podmioty gospodarcze, które utraciły płynność finansową i brakuje im zdolności do spłaty swych zobowiązań.
  • Zamówień publicznych z korzystnymi rozwiązaniami dla przedsiębiorców
  • Dopłat do pensji pracowników, których kryteria przyznania powinny zostać uproszczone.
  • Ochrony firm przed przejęciem przez zagraniczny kapitał.

Głównym celem kolejnej nowelizacji ma być ochrona miejsc pracy. Szczegóły przyszłej pomocy mają zostać podane do publicznej wiadomości 23 kwietnia. Wedle dotychczasowych statystyk Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o pomoc w ramach rozwiązań tarczy antykryzysowej złożono już ponad 1,5 miliona wniosków.