Bez kategorii

Kolejny etap cyfryzacji budownictwa

W sierpniu 2020 roku Ministerstwo Rozwoju zapoczątkowało cyfryzację procesu inwestycyjno-budowlanego, która ma doprowadzić do znacznego uproszczenia procesu wypełniania wniosków i pozwoleń o budowę. 31 października w życie wejdą nowe przepisy w tym zakresie.

Nowe regulacje umożliwią łatwiejszy dostęp do danych planistycznych za pomocą środków elektronicznych. Wedle danych przedstawionych przez połączony resort Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dzięki zmianom uporządkowany zostanie proces cyfryzacji dokumentów planistycznych. Dodatkowo, jeszcze w tym roku, wprowadzony ma zostać rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane. Rejestr ten będzie dostępny w wersji elektronicznej.

Etapy cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego rozłożono także na przyszły rok. Przedstawiciele branży budownictwa będą musieli zwrócić uwagę na chociażby Elektroniczny Dziennik Budowy, a także możliwość złożenia części wniosków drogą elektroniczną.