Bez kategorii

Krajowy System e-Faktur

Wedle planów przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, już w najbliższych latach czekać nas może znacząca zmiana dla podatników. Mowa o nowym rozwiązaniu, które zakłada umożliwienie podatnikom wystawiania i otrzymywania faktur poprzez system resortu finansów publicznych, który będzie nazywany Krajowym Systemem e-Faktur

Nowy system ma usprawnić wystawianie faktur, jak również wyeliminować większość błędów związanych z rozliczaniem VAT.

Dodatkowo KSeF będzie archiwizował wystawione i otrzymane faktury, zatem rozwiąże problem związany z możliwością zagubienia wystawionego dokumentu. Nie sposób również ukryć, że nowy system Ministerstwa Finansów ma pozwolić także  na zwiększoną kontrolę systemu podatkowego i jego uszczelnienie.

Nie może zatem dziwić, iż resortowe plany zakładają szereg korzyści dla podatników, którzy zdecydują się wystawiać e-faktury, łącznie możliwością skróconego czasu oczekiwania na zwrot VAT.

System oparty na e-fakturach nie jest rozwiązaniem nowym na skalę europejską, aczkolwiek funkcjonuje tylko w kilku krajach Unii Europejskiej, w tym w Hiszpanii czy Węgrzech.