Bez kategorii

Możliwość odwołania od decyzji dot. tarczy finansowej PFR

W poniedziałek 18 maja br. Polski Fundusz Rozwoju umożliwił składanie odwołań od decyzji związanych z tarczą finansową PFR, czyli programu skierowanego wobec mikro, małych i średnich firm. Odwołanie będzie mogło  zostać złożone w sytuacji przyznania subwencji w kwocie niższej niż wnioskowano. 

Wniosek można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza w tym samym banku, w którym wnioskodawca po praz pierwszy składał prośbę o przyznacie subwencji. Wspomnieć należy, iż przedsiębiorca będzie uprawniony do złożenia co najwyżej dwóch wniosków w odniesieniu do jednej firmy. Jak wskazuje Polski Fundusz Rozwoju dzień 18 maja jako termin zapoczątkowujący możliwość odwołania został wybrany po konsultacjach z bankami, które biorą udział w programie tarczy finansowej. Porozumienie ma zagwarantować jak najlepszą organizację i poprawność rozpatrywania wniosków przedsiębiorców.

Program tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju ma na celu ochronę pracy, a także pomoc firmom dotkniętym skutkami zamrożenia gospodarczego związanego z pandemią koronawirusa. Dotychczas z programu skorzystało ponad 137 tysięcy przedsiębiorstw.