Bez kategorii

Nowelizacja prawa budowlanego

19 września bieżącego roku weszła w życie nowelizacja przepisów prawa budowlanego, która wpływa zarówno na życie zwykłych obywateli, jak i przedsiębiorców.

Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Rozwoju obejmują m.in.

  • znaczne uproszczenie procedur poprzez zmniejszenie formalności urzędowych, związanych chociażby z etapem starania się o pozwolenie na budowę.
  • zlikwidowanie przepisów dotyczących obowiązku pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia biletomatów, automatów czy paczkomatów, których wysokość nie przekracza 3 metrów
  • wprowadzenie 5-letniego terminu, który pozwala na stwierdzenie nieważności decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę czy użytkowania.
  • wprowadzenie terminów, które zobligują przedsiębiorstwa do wydania warunków przyłączenia do sieci.

Dodatkowo zapisy ustawy ułatwiają legalizacje tzw. „samowolek budowlanych”, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania budynków przy jednoczesnym zaniechaniu pobierania opłat legalizacyjnych od właścicieli nielegalnych obiektów.