Bez kategorii

Nowelizacja ustawy o rzemiośle

Początek 2021 roku przyniósł nowelizację ustawy o rzemiośle.  Konieczność zmiany przepisów wynikała z potrzeby dostosowania pojęć rzemiosła i rzemieślnika do obecnego systemu społeczno-gospodarczego.

Wśród najważniejszych zmian warto wyróżnić:

  • znowelizowanie definicji rzemiosła i rzemieślnika
  • umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej nie tylko w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, ale również w formie spółek
  • upowszechnienie kwestii związanych ze kształceniem rzemieślniczym
  • wyróżnienie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej danych dotyczących kwalifikacji potwierdzonych przez izbę rzemieślniczą

Należy zaznaczyć, iż warunkiem założenia spółki przez rzemieślników będzie posiadanie przez wszystkich zrzeszonych stosownych kwalifikacji. Jedynym wyjątkiem będą firmy rodzinne, gdzie jedynie rzemieślnik będzie zobowiązany do posiadania potwierdzonych umiejętności.