Bez kategorii

NOWY KATALOG TOWARÓW (ODPADÓW) OBJĘTY SYSTEMEM SENT

Zmiana rozporządzenia polega na objęciu Systemem Monitorowania Drogowego i Kolejowego Przewozu Towarów oraz Obrotu Paliwami Opałowymi (SENT – system utworzony przez Krajową Administrację Skarbową) przewozu 11 rodzajów odpadów – realizowanego na podstawie art. 5 ustawy o SENT w przypadku których, masa brutto przesyłki jest równa albo przekracza 1000 kg lub jej objętość jest równa albo przekracza 1000 litrów.  Chodzi m.in. o lakiery, farby rozpuszczalniki oraz kleje. Nowe towary (odpady) objęte SENT to:

 • odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • szlamy pochodzące z farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • szlamy wodne zawierające farby lub lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • odpady z usuwania farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery, w których znajdują się rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • zmywacz farb lub lakierów,
 • odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
 • szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
 • odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • uwodnione szlamy zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • uwodnione odpady ciekłe zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

Nowelizacja rozporządzenia wejdzie w życie w styczniu 2024 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Źródło: Ministerstwo Finansów