Bez kategorii

OBOWIĄZEK DOŁĄCZENIA DO SYSTEMU E-DORĘCZEŃ

Przypominamy, że 10 grudnia wchodzi w życie obowiązek stosowania e-Doręczeń. Obowiązek korzystania z e-Doręczeń będzie dotyczył wszystkich podmiotów publicznych oraz firm rejestrowanych w KRS i CEiDG. Obowiązek ten dotyczy także osób wykonujących zawody zaufania publicznego, czyli  np. radców prawnych, adwokatów, notariuszy czy doradców podatkowych.

e-Doręczenia to usługa, która umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie, ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Podmioty publiczne będą miały obowiązek wysyłać i odbierać dokumenty z wykorzystaniem systemu e-Doręczeń. Pozostałe zobowiązane podmioty muszą posiadać skrzynkę do doręczeń i odbierać korespondencję przesłaną od podmiotów publicznych.

Skrzynka e-Doręczeń docelowo zastąpi korespondencję przez ePUAP. Pozostałe usługi ePUAP będą stopniowo zastępowane w ramach innych projektów.

Oprócz podmiotów zobowiązanych, korzystanie z e-Doręczeń przez pozostałych obywateli nie jest obowiązkowe.

Źródło: www.gov.pl