Bez kategorii

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło

Od 1 stycznia 2021 roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy zgłosić fakt zawarcia niemal każdej umowy o dzieło. Obowiązek ten wynika z wprowadzonych w życie przepisów tarczy antykryzysowej, która prócz pomocy, nałożyła również nowe obowiązki na przedsiębiorców.

Należy zwrócić uwagę, iż z obowiązku zgłoszenia umów o dzieło do ZUS zostały wyłączone umowy, które zostały zawarte z:

  • własnym pracownikiem
  • innym podmiotem niż pracodawca, jednakże usługi umowy są wykonywane na jego rzecz
  • osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie określonym w umowie o dzieło

Fakt zawarcia umowy o dzieło należy złożyć w ciągu 7 dni poprzez utworzony formularz RUD.

Poniżej znajduje się link do pobrania formularza RUD oraz instrukcja wypełniania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/inne/-/publisher/details/1/zgloszenie-umowy-o-dzielo/2723799