Bez kategorii

Ochrona przed możliwością przejęcia spółki przez zagraniczne podmioty

Rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa spowodowała, iż wartość wielu notowanych na warszawskiej giełdzie firm znacznie spadła, przez co zwiększyły się szanse przejęcia strategicznych dla państwa spółek przez zagraniczne podmioty. Zapowiadana nowelizacja tarczy antykryzysowej ma zapobiec takiej możliwości.

Wedle medialnych doniesień w ciągu kilku dni ma powstać lista sektorów gospodarczych, których podmioty będą chronione przed zagranicznym przejęciem, a takowe będzie wymagało zgody polskiego rządu. Spółki mają również otrzymać możliwość czasowego zawieszenia notowań bądź nawet zdjęcia z giełdy.

Podobne rozwiązanie przyjęła już Republika Federalna Niemiec, gdzie znowelizowana ustawa o stosunkach gospodarczych z zagranicą umożliwiła przeprowadzenie procedury sprawdzenia transakcji istotnych dla porządku publicznego w celu uniknięcia zagrożenia przejęcia danego podmiotu gospodarczego, a także ich ewentualnej blokady. Szczegóły zapowiadanej nowelizacji tarczy antykryzysowej mają zostać przedstawione jeszcze w tym tygodniu.