Bez kategorii

OD STYCZNIA 2024 DODATKOWY PODATEK OD ZAKUPU KOLEJNYCH LOKALI MIESZKALNYCH

Już od stycznia 2024 r. trzeba będzie zapłacić dodatkowy podatek od zakupu szóstego i kolejnego mieszkania.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa nowelizująca dodała do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych art. 7a ust. 1, zgodnie z którym w przypadku gdy kupujący nabywa co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowych, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach albo nabył już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich, stawka podatku od zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym budynku lub budynkach lub udziału w takim lokalu, wyniesie 6 %.

Nowelizacja wprowadza także niekorzystną zmianę w zakresie wyłączenia uregulowanego w art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do końca roku 2023 r. jeśli czynność opodatkowana jest VAT (np. lokal mieszkalny sprzedaje deweloper) wówczas nabywca lokalu nie musi już płacić podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą nowelizującą także sprzedaż nieruchomości opodatkowanej VAT będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Zatem nabywcy, którzy nie mają możliwości odliczenia VAT naliczonego będą ponosić ciężar dwóch podatków, co niewątpliwie zwiększy koszty transakcji.

Aby nie podnosić zbędnych kosztów transakcji należy skonsultować z ekspertem plany zakupu lokali mieszkalnych.