Bez kategorii

Odroczenie dematerializacji akcji

Prace nad nowelizacją tarczy antykryzysowej wchodzą w decydującą fazę. W środę w Sejmie mają się rozpocząć obrady dotyczące dwóch kolejnych ustaw związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19. Wedle prasowych zapowiedzi jedną ze zmian ma być przedłużenie  terminu na dematerializację akcji.

Dematerializacja ma na celu zastąpienie papierowych dokumentów akcji materiałem zapisanym w systemie teleinformatycznym. W konsekwencji określona w kodeksie spółek handlowych zmiana spowoduje zakaz emisji  i wydawania akcji w formie dokumentu. Pierwotny termin wygaśnięcia tradycyjnych form dokumentowych przypadał na 1 stycznia 2021 roku. Zapowiadane zmiany wydłużą ten termin o dwa miesiące, co spowoduje, iż moc dokumentów wydawanych przez spółkę wygaśnie 1 marca 2021 r.

Dodatkowo zmieni się również termin na podpisanie umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również termin pierwszego wezwania, które określone zostaną na 30 września 2020 r.

Zapowiadana nowelizacja tarczy antykryzysowej będzie kolejnym już uaktualnieniem pakietu ustaw związanych z ochroną państwa i jego obywateli przed negatywnymi skutkami koronawirusa. Nowe zmiany prawdopodobnie wejdą w życie w przyszłym miesiącu.