Bez kategorii

OŚWIADCZENIA DLA ZAMROŻENIA CEN PRĄDU TYLKO DO 30 LISTOPADA

Mali i średni przedsiębiorcy oraz inne podmioty uprawnione do skorzystania z zamrożonych cen prądu muszą zadeklarować jaką część energii zużywają. Należy to zrobić na specjalnym oświadczeniu w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego (lub pod linkiem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000229901.pdf).

Możliwość zastosowania ceny 785 zł/MWh wprowadzona została dzięki ustawie z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Gwarantowana cena maksymalna energii elektrycznej będzie stosowana przez sprzedawców energii do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi, wśród których znajdują się podmioty użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Inaczej jest w przypadku gospodarstw domowych, które aby skorzystać z ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska