Bez kategorii

Pierwsze podsumowanie Tarczy Turystycznej

15 października weszła w życie nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych i niektórych innych ustaw, która wprowadziła przepisy nazwane powszechnie Tarczą dla Turystyki.  Zobaczmy jak założenia nowelizacji sprawdziły się po dwóch tygodniach od uchwalenia.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii od 15 października Zakład Ubezpieczeń Społecznych umorzył  składki przedstawicieli branży turystycznej opiewające na 23 miliony złotych. Wypłacono także świadczenia postojowe, których wysokość przekracza 3,5 miliona złotych. Warto jednocześnie wskazać, iż do Turystycznego Funduszu Zwrotów złożono ponad 68 tysięcy wniosków, gdzie wnioskodawcami byli zarówno turyści, jak i biura podróży.

Do 29 października wnioski o wsparcie w ramach tzw. Tarczy dla Turystyki złożyło prawie 200 firm reprezentujących branżę turystyczną.