Bez kategorii

Plan dla Pracy i Rozwoju

Ostatniego dnia listopada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, w osobie ministra Jarosława Gowina, przedstawiło założenia nowego programu przygotowanego przez resort, czyli Planu dla Pracy i Rozwoju.

Przygotowany przez ministerstwo program zawiera szereg rozwiązań, opierając się na trzech podstawowych filarach:

  1. Bezpośrednia pomoc, na którą składają się programy tarcz branżowych, zwolnienia ze składek ZUS czy świadczeń postojowych;
  2. Nowy kierunek, który ma być wsparciem dla zwolnionych pracowników i przedsiębiorców mających trudności z dostosowaniem się do rynku. Założenia tego filaru będą realizowane poprzez utworzenie dedykowanych programów gospodarczych;
  3. Impuls rozwojowy zakładający kompleksowe reformy, które mają na celu nie tyle ochronę przedsiębiorców wobec pandemii koronawirusa, lecz rozwój polskiej gospodarki w kolejnych latach, czyli po ustaniu wszelkich gospodarczych i społecznych ograniczeń spowodowanych przez obecną sytuację epidemiologiczną.

Szczegółów realizacji poszczególnych projektowanych programów możemy oczekiwać w 2021 roku.