Bez kategorii

PODATEK OD NADMIAROWEJ LICZBY MIESZKAŃ

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy o ograniczeniach w nabywaniu lokali mieszkalnych. Projekt ustawy przewiduje dodatkowy podatek, który zgodnie z zapowiedzią Ministra Rozwoju mają zapłacić nabywcy szóstego i kolejnego mieszkania.

Zakup szóstego i każdego kolejnego mieszkania będzie wiązał się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 6% wartości rynkowej nieruchomości. Obecnie podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 2% wartości mieszkania lub domu, który jest przedmiotem transakcji. Stawka 2% pozostanie nadal, ale tyko do pierwszych pięciu transakcji zakupu mieszkania.

Nowym podatkiem objęte zostaną zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

Ponadto jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju osoba fizyczna (w tym współwłaściciel) posiadająca co najmniej pięć lokali mieszkalnych, z których co najmniej jeden kupiła w okresie ostatnich 12 miesięcy lub chcąca kupić więcej niż pięć lokali, nie będzie mogła nabyć więcej niż jeden lokal mieszkalny raz na rok.

Projekt ustawy nie obejmuje zakupu domów jednorodzinnych.

Projekt ustawy o ograniczeniach w nabywaniu lokali mieszkalnych został skierowany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 17 stycznia 2023 r.