Bez kategorii

Podatkowe następstwa subwencji z tarczy antykryzysowej

W dniu 27 lipca Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego (nr 0111-KDIB2-1.4010.217.2020.2.AR.), w której wnioskodawcy otrzymali odpowiedź na zagadnienia związane z kwestiami podatkowymi w ramach subwencji otrzymywanych na podstawie programu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju.

Zgodnie z interpretacja wydaną przez DKIS otrzymaną subwencję należy traktować jako pożyczkę, zatem nie stanowi ona przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych. W chwili przyjęcia środków podatnik nie ma obowiązku rozpoznania przychodu, zaś rat subwencji PFR nie uznaje się za koszty jego uzyskania. Należy również zaznaczyć, że fakt nieoprocentowania subwencji nie ma wpływu na uznanie jej za przychód.

Warto jednak podkreślić, że wydatki sfinansowane subwencją mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych przez firmę, o ile są zgodne z art. 15 ust 1. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z wyjątkami określonymi w art.16 ust. 1 niniejszej ustawy.