Bez kategorii

Polityka nowej szansy

W obliczu pandemii koronawirusa polscy parlamentarzyści podjęli szereg prac nad ustawami mającymi na celu zapobieżenie negatywnym skutkom nadzwyczajnego rygoru sanitarnego, który oddziałuje również na sektor gospodarczy. Jedną z nich jest odnowiona inicjatywa związana z ustawą o udzieleniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, która jest powszechnie nazywana polityką nowej szansy.

Inicjatywa ustawodawcy skierowana jest wobec przedsiębiorstw, którym grozi upadłość bądź są już w trakcie postępowania upadłościowego. Pomoc dla podmiotów gospodarczych będzie realizowana w formie:

  • Krótkookresowych pożyczek, które będą udzielane na okres 6 miesięcy. Ich przyznanie, przeznaczone na zapobiegnięcie upadku przedsiębiorstwa, będzie uzależnione od indywidualnej oceny sytuacji prowadzących firmy.
  • Tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego, udzielanego maksymalnie na 18 miesięcy, które, podobnie jak pożyczki, będzie przyznawane po dokonaniu indywidualnej oceny przedsiębiorstwa.

Prace nad ustawą, prowadzone przez 5 ostatnich lat, zostały wznowione wobec rozwoju pandemii koronawirusa. Po dokonaniu poprawek przez Senat, projekt aktu prawnego trafi teraz do Sejmu, który dokona ich rozpatrzenia i zadecyduje o jego dalszym losie.