Bez kategorii

Pomoc na ratowanie polskich firm

W czwartek 28 maja Sejm RP przyjął ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Przygotowany projekt jest kolejną formą inicjatywy związanej z wolą pomocy przedsiębiorcom w obliczu pandemii koronawirusa, choć wedle założeń ustawodawcy przyjętego aktu prawnego nie sposób traktować jako doraźną formę, lecz systemowe założenie oczekiwane przez przedsiębiorców.

W ramach przyjętej ustawy zaproponowano m.in.:

  • Zapewnienie prowadzącym firmę płynności finansowej na czas związany z opracowaniem planu restrukturyzacyjnego, przeprowadzenia likwidacji bądź, w przypadku poprawy sytuacji przedsiębiorcy, zwrócenia pożyczek i możliwości kontynuowania działalności
  • Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, które może zostać przyznane na okres do 18 miesięcy. Z powyższego wsparcia będą mogły skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
  • Pomoc na restrukturyzację przeznaczoną dla przedsiębiorców, którzy nie są zdolni do samodzielnego przeprowadzenia restrukturyzacji, lecz opracowali jej plan obejmujący wszelkie działania zmierzające do przywrócenia rentowności przedsiębiorstwa.

Limit wydatków związany z ustawą ma osiągnąć kwotę 1,2 miliarda złotych na okres 10 lat. Przyjęta przez Sejm ustawa trafi teraz do Senatu.