Bez kategorii

Prekonsultacje projektu estońskiego CIT

Ministerstwo Rozwoju skierowało do prekonsultacji projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza rozwiązania alternatywnego opodatkowania dochodów spółek kapitałowych, czyli tzw. estońskiego CIT.

Poprzez nowelizację ustawy polski system podatkowy zyska nowy i proinwestycyjny system opodatkowania, z którego będą mogły skorzystać spółki nie przekraczające kwoty 50 milionów złotych z łącznych przychodów z działalności za poprzedni rok podatkowy bądź z wartości średnich przychodów z tej działalności. Kluczowym założeniem systemu będzie umożliwienie określonym w ustawie podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych wypełnienia obowiązków podatkowych dopiero w momencie wypłaty zysków wobec wspólników. Projekt Ministerstwa na obecnym etapie prac ma charakter konsultacyjny, a sam akt może ulec zmianie w trakcie prac zarówno rządu, jak Sejmu i Senatu.

Wedle założeń nowelizacja przepisów ma wejść w życie z początkiem 2021 roku.