Bez kategorii

PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄ MOGLI DŁUŻEJ KORZYSTAĆ Z MAŁEGO ZUS PLUS

1 sierpnia wejdą w życie przepisy wydłużającej o 12 miesięcy okres korzystania z tzw. Małego ZUS PLUS („MZ+”).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy mogą korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia firmy.

Przedsiębiorcy, którzy korzystają obecnie z „MZ+” i których przychód w roku poprzedzającym nie przekroczył 120 tys. zł, będą mogli dłużej opłacać niższe składki ZUS.

Natomiast jeśli przedsiębiorca zakończył korzystanie z Małego ZUS-u Plus w 2023 r., ponieważ minęło już 36 miesięcy, ale nadal spełnia pozostałe warunki ustawowe, to może zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 31 grudnia 2023 r. Od kolejnego miesiąca ponownie będzie mógł opłacać składki w ramach „MZ+” – jemu też przysługiwać będzie 12 dodatkowych miesięcy ulgi.

Podstawa wymiaru jego składek na „MZ+” nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok. Nie może być też niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

W celu przypomnienia, należy podkreślić, że aby przedsiębiorca mógł korzystać z dobrowolnej ulgi „MZ+” należy spełnić następujące warunki:

  • przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie mogą przekroczyć 120 000 zł,
  • przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym co najmniej przez 60 dni kalendarzowych.

Należy także pamiętać, że z „MZ+” przedsiębiorca nie może korzystać w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej.

Źródło: www.gov.pl, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, www.zus.pl