Bez kategorii

PRZEKAZANIE NIEODPŁATNIE SAMOCHODU OSOBOWEGO WYKUPIONEGO Z LEASINGU DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MAŁŻONKA

W najnowszej interpretacji podatkowej z 4.07.2022 r. organy uznały, że przekazanie nieodpłatnie samochodu osobowego wykupionego z leasingu przez żonę prowadzącą działalność gospodarczą do działalności gospodarczej męża stanowi nieodpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT.

Wnioskodawczyni prowadziła działalność gospodarczą w zakresie usług biura rachunkowego. Była czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Do swojej działalności używa składnik majątku – samochód osobowy, który zamierzała przekazać do działalności gospodarczej prowadzonej przez jej męża. Między małżonkami nie było rozdzielności majątkowej.

W związku z powyższym zadała pytanie czy przekazanie przez nią składnika majątku – samochodu osobowego na cele działalności gospodarczej prowadzonej przez męża, z którym nie ma rozdzielności majątkowej, powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług (VAT)?

Organy podatkowe w odniesieniu do okoliczności sprawy przedstawionych we wniosku w pierwszej kolejności podkreśliły, że w oparciu o majątek wspólny Wnioskodawczyni prowadzi indywidualną jednoosobową działalność gospodarczą (w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT), jako zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług. Zatem, w oparciu o składniki majątku wspólnego posiadała odrębną działalność (odrębną własność ekonomiczną), natomiast jako małżeństwo współwłasność łączną. Czyli, prowadząc swoją działalność w oparciu o część składników majątku wspólnego Wnioskodawczyni miała nad tym majątkiem kontrolę ekonomiczną. Podobnie działalność gospodarczą prowadził mąż.

Organy wskazały, że pomimo istniejącego braku rozdzielności majątkowej z mężem, składnik majątku w postaci samochodu osobowego przeznaczony był wyłącznie do działalności gospodarczej Wnioskodawczyni (jednego z małżonków) w rozumieniu  art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Tym samym, z tytułu przekazania składnika majątkowego w postaci samochodu osobowego do działalności gospodarczej męża, zdaniem organów Wnioskodawczyni będzie działała jako podatnik w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

Organ podatkowy w wydanej interpretacji wskazał, że nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawczynię składnika majątku w postaci samochodu osobowego do działalności gospodarczej męża, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie  art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, ponieważ – jak wynika z opisu sprawy – z tytułu nabycia, nabycia samochodu osobowego przysługiwało Wnioskodawczyni prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50%.

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Podsumowując, czynność przekazania samochodu osobowego do działalności gospodarczej małżonka będzie stanowić nieodpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Źródło: Interpretacja podatkowa z dnia 4 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, nr 0111-KDIB3-1.4012.240.2022.2.AB