Bez kategorii

PRZYGOTUJ FIRMĘ NA WDROŻENIE KRAJOWEGO SYSTEMU E-FAKTUR

Ustawa wprowadzająca obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF)  została podpisana przez Prezydenta RP. Zgodnie z jej założeniami obowiązek e-fakturowania co do zasady wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Dla małych i średnich przedsiębiorców zwolnionych z VAT korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2025 r.

System KSeF umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Faktura ustrukturyzowana przyjmuje format xml zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(1) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.

Już 1 stycznia 2024 r. faktura ustrukturyzowana będzie jedyną dopuszczalną formą dokumentowania czynności wykonywanych przez podatników VAT, którzy mają siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W przypadku wystawienia faktury w dotychczasowej formie , taki dokument nie będzie uznany za fakturę.

Istotne z punktu widzenia potencjalnych kontroli jest to, że system KSeF poza opcją wystawiania, przesyłania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych posiada także funkcje ich przechowywania, oznaczania numerem identyfikującym przydzielonym przez ten system oraz weryfikowania zgodności z określonym wzorem takiej faktury. Zatem system ten będzie służył organom podatkowym do analizy i kontroli danych z faktur ustrukturyzowanych.

Dlatego warto już teraz rozpocząć przygotowania do stosowania w firmie obowiązkowych e-faktur ustrukturyzowanych i przed podjęciem konkretnych działań skonsultować się z ekspertem w tym zakresie.