Bez kategorii

Rozwiązania dla mikrofirm w Tarczy Finansowej PFR 2.0

Zgodnie z listopadowymi zapowiedziami Polskiego Funduszu Rozwoju, już w styczniu 2021 roku rozpocznie się druga edycja programu, który wobec poważnych wyzwań i ograniczeń gospodarczych ostatnich miesięcy, wspierał subwencjami finansowymi polskich przedsiębiorców. Wśród beneficjentów akcji znajdowały się również najmniejsze przedsiębiorstwa, czyli takie, w których pracuje co najwyżej 9 zatrudnionych.

Nowe rozwiązania dla mikroprzedsiębiorców zakładają subwencje finansowe w kwotach 18 tysięcy złotych bądź 36 tysięcy złotych. Maksymalna kwota finansowania ma wynieść 324 tysiące złotych. Należy zaznaczyć, iż wysokość przyznanych środków będzie uzależniona choćby od liczby zatrudnionych pracowników czy sumy poniesionych strat w dobie pandemii koronawirusa.

Składanie wniosków umożliwiających wzięcie udziału w programie będzie możliwe w trakcie pierwszych dwóch miesięcy 2021 roku. Wskazać jednak należy, że uruchomienie Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju będzie możliwe, podobnie jak w przypadku wcześniejszych rozwiązań, dopiero po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.